Leger for:bedring

Leger for:bedring

2 år ago
Høstmøte i Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet arrangeres på Gardermoen 15.- 16. november.
Read More

www.epjloftet.no

2 år ago
Vi har pusset opp nettsiden til EPJ-Løftet: www.epjloftet.no som viser fremdrift og status for de ulike funksjonene.
Read More

EPJ-undersøkelse

2 år ago
Kan du avse 3 minutter til denne EPJ-undersøkelsen? I samarbeid med Direktoratet for e-helse ønsker vi DINE synspunkter.
Read More