Vårt EPJ-løft

Vårt EPJ-løft

7 måneder ago
Ta SKILs kliniske emnekurs «Vårt EPJ-løft» (15 poeng). Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for E-helse. I dette kurset gjennomgås funksjoner som er utviklet gjennom det nasjonale IKT-prosjektet «EPJ-løftet». Det består av en e-læringsmodul (5 x 45 minutter) og 2 møter (5 x 45 minutter) som både passer for legekontoret og smågruppa. Her vil […]
Read More

Create your account