SKIL-Forum 2020

SKIL-Forum 2020

5 måneder ago
MÅLGRUPPE: fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere. SKIL-Forum har som formål å bidra til økt innsikt i hvordan kvalitet på legekontor kan måles og forbedres, inkludert hvilke nasjonale registre som kan benyttes for disse formål. Deltakerne vil også få forslag til hvordan kvalitetsarbeidet kan ledes og organiseres i kommunen. Det legges […]
Read More

Create your account