SKIL-Forum 2020

SKIL-Forum 2020

9 måneder ago
MÅLGRUPPE: fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.
Read More