Elektronisk beslutningsstøtte

Covid-19 | Beslutningsstøtte for allmennleger

Rådene bygger på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gir råd i forhold til testing/isolering/karantene/sykemelding og diagnosekode, med forslag til journalnotat.

Covid-19 | Beslutningsstøtte for tilrettelegging for skole/barnehage

Dette verktøyet bygger på Veileder om smittevern i barnehager (utgitt den 15.4 av Folkehelseinstituttet) samt råd fra Barnelegeforeningen.

Antibiotika | Beslutningsstøtte UVI

Beslutningsstøtte for øvre og nedre UVI hos både barn og voksne. I tråd med sist oppdaterte retningslinjer for antibiotikabehandling.