fbpx

SKIL / Elektronisk beslutningsstøtte

8. desember vil medisinen Paxlovid være tilgjengelig i norske apotek. Ifølge Helsedirektoratet kan den hjelpe dem som blir alvorlig syke av korona. Her kan du gå gjennom SKILs elektroniske beslutningsstøtte for å vurdere om behandling skal vurderes til dine pasienter.

Paxlovid | Vurdering av behandling

Beslutningsstøtte for å vurdere om Paxlovid skal gis.

Har du kontroll på dine pasienters legemidler?

Ta SKILs kvalitetspakke Legemiddelgjennomgang – godkjent 18 timer klinisk emnekurs med relevante læringsmål for ALIS.

Å sikre riktig legemiddelbehandling i allmennpraksis er noe av det viktigste for god pasientsikkerhet. Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av de medikamentene pasienten faktisk bruker, inkludert å vurdere indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og pasientenes individuelle behov. Dette gir bedre oversikt og større trygghet for både lege og pasient.