Elektronisk beslutningsstøtte

Covid-19 | Beslutningsstøtte for allmennleger

Rådene bygger på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gir råd i forhold til testing/isolering/karantene/sykemelding og diagnosekode, med forslag til journalnotat.

Covid-19 | Beslutningsstøtte for behandling av urinveisinfeksjoner

Dette verktøyet bygger på nyeste retninglinjer for behandling av urinveisinfeksjoner og er utviklet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Antibiotika | Beslutningsstøtte UVI

Beslutningsstøtte for øvre og nedre UVI hos både barn og voksne. I tråd med sist oppdaterte retningslinjer for antibiotikabehandling.