Elektronisk beslutningsstøtte

Luftveissymptomer | Beslutningsstøtte for allmennleger

Rådene bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og gir anbefalinger i forhold til pasienter som tar kontakt med luftveissymptomer.

Antibiotika | Beslutningsstøtte UVI

Beslutningsstøtte for øvre og nedre UVI hos både barn og voksne. I tråd med sist oppdaterte retningslinjer for antibiotikabehandling.