fbpx

Veileder | Fjernkonsultasjon

En kort veileder i å vurdere pasienter ved bruk av video eller telefon i allmennpraksis.

De aller fleste fastlegene har gått over til videokonsultasjoner, og det har vært etterspurt et verktøy for å gjøre en klinisk vurdering av pasienter, inkludert alvorlighetsgrad og kriterier for innleggelse. BMJ har publisert et skjema som nå er oversatt til norske forhold av Ingvild Alsnes, Morten Munkvik og SKIL v/Nicolas Øyane.

Skjemaet må sees på som ferskvare, da det stadig kommer nye anbefalinger og oppdatert medisinsk kunnskap. Et viktig moment er også at det kliniske bildet kan variere mellom land og verdensdeler, slik at studier fra Kina ikke nødvendigvis er overførbare til Norge. Dette er forsøkt hensyntatt i skjemaet, men det erstatter ikke en fullstendig klinisk vurdering. Husk at det alltid finnes unntak fra reglene, og fortsatt mange andre sykdommer enn Covid-19.

Inspirert av BMJ visual summary – https://bit.ly/BMJremcon. KILDER: Uptodate, BMJ, WHO, CDC, ECDC