Beslutningsstøtte og verktøy

Covid-19 | Beslutningsstøtte for allmennleger

Rådene bygger på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gir råd i forhold til testing/isolering/karantene/sykemelding og diagnosekode, med forslag til pasientinformasjon og journalnotat.

Covid-19 | Beslutningsstøtte for tilrettelegging for skole/barnehage

Dette verktøyet bygger på Veileder om smittevern i barnehager (utgitt den 15.4 av Folkehelseinstituttet) samt råd fra Barnelegeforeningen.

Veileder | Fjernkonsultasjon (video/telefon)

En kort veileder i å vurdere pasienter ved bruk av video eller telefon i allmennpraksis – tilpasset norske forhold.

Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no