Beslutningsstøtte og verktøy

Covid-19 | Beslutningsstøtte for allmennleger

Rådene bygger på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gir råd i forhold til testing/isolering/karantene/sykemelding og diagnosekode, med forslag til journalnotat.

Covid-19 | Beslutningsstøtte for tilrettelegging for skole/barnehage

Dette verktøyet bygger på Veileder om smittevern i barnehager (utgitt den 15.4 av Folkehelseinstituttet) samt råd fra Barnelegeforeningen.

Veileder | Fjernkonsultasjon (video/telefon)

En kort veileder i å vurdere pasienter ved bruk av video eller telefon i allmennpraksis – tilpasset norske forhold.

Beslutningsstøtte for langvarig forløp av Covid-19 i allmenpraksis

Vurdering og oppfølging av pasienter med vedvarende symptomer.