Beslutningsstøtte og verktøy

Beslutningsstøtte I Luftveissymptomer

Rådene bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og gir råd i forhold til oppfølging av pasienter med luftveissymptomer i allmennpraksis.

Veileder I Langvarig forløp av Covid-19 i allmennpraksis

Vurdering og oppfølging av pasienter med vedvarende symptomer.

Veileder | Fjernkonsultasjon (Covid-19)

En kort veileder i å vurdere pasienter med Covid-19 ved bruk av video eller telefon i allmennpraksis – tilpasset norske forhold.