E P J – Elektronisk Pasientjournal
Status funksjonalitet tilgjengelig fra levrandørene

Funksjon

Infodoc Plenario

System X

CGM Allmenn

EPJ

Elektronisk overføring av fastlege journal

Meldingsovervåking

Legemiddelbehandling

Rapportering – Influensavaksine – Pneumokokkvaksine – Diabetes

Forbedring av samstemmingsverktøy

Forenkle utfylling av feltet «tidligere sykdommer»

Overvåkingsverktøy (radiologi, cytologi, histologi)

Melding med vedlegg

Innrapportering fra avtalespesialister

Digital Dialog

Labmottak synonymordliste