grå status
Under planlegging/utvikling (M1)
turkis status
Under pilotering (M4)
grønn status
Ferdig | Breddet til kunder (M8)
Funksjon Infodoc Plenario System X
Hove Medical
CGM Journal Aspit

H. Forbedring av samstemmingsverktøy

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

4.3 Melding med vedlegg

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

C. Labmottak synonymordliste

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

B. Elektronisk overføring av fastlegejournal

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

G2A. Diagnosespesifikke sykemeldingslengder

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

D. Meldingsovervåking

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

F. Legemiddelbehandling

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

A. Digital Dialog

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

I. Forenkle utfylling av feltet for "Tidligere sykdommer"

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

4.1 Helsefaglig dialog

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

G1. Oversikt/rapportering - Influensavaksine

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

4.6 Innrapportering fra avtalespesialister

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

G1. Oversikt/rapportering - Diabetes

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

J. Overvåkingsverktøy (radiologi, cytologi, histologi)

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

G1. Oversikt/rapportering - Pneumokokkvaksine

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

4.4 Bilde i EPJ

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport