Status EPJ-løftet

Informasjon om fremdrift til delprosjekter EPJ-løftet

Ferdig – breddet til kunder
Under pilotering
Under planlegging/utvikling

Trykk på «Mer info» for å komme til det aktuelle kravdokumentet

Funksjon Infodoc Plenario System X CGM Allmenn Aspit

Elektronisk overføring av fastlegejournal       Mer info

Meldingsovervåking       Mer info

Legemiddelbehandling       Mer info

Oversikt/rapportering - Influensavaksine       Mer info

Oversikt/rapportering - Pneumokokkvaksine       Mer info

Oversikt/rapportering - Diabetes       Mer info

Forbedring av samstemmingsverktøy | Gevinstrapport

Forenkle utfylling av feltet "tidligere sykdommer" Mer info

Overvåkingsverktøy (radiologi, cytologi, histologi) Mer info

Melding med vedlegg       Mer info

Innrapportering fra avtalespesialister Mer info

Digital Dialog

Labmottak synonymordliste Mer info