Status EPJ-løftet

Informasjon om fremdrift til delprosjekter EPJ-løftet

Status innføring hos de ulike leverandørene

Sist oppdatert 9. februar 2018.

grå status
Under planlegging/utvikling (M1)
turkis status
Under pilotering (M4)
grønn status
Ferdig | Breddet til kunder (M8)
Funksjon Infodoc Plenario System X CGM Allmenn Aspit

Forbedring av samstemmingsverktøy
Gevinstrapport

Elektronisk overføring av fastlegejournal
Kravdokument | Gevinstrapport (PDF)

Labmottak synonymordliste
Kravdokument

Meldingsovervåking
Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Melding med vedlegg
Kravdokument

Digital Dialog
Kort beskrivelse | Gevinstrapport

Legemiddelbehandling
Kravdokument

Forenkle utfylling av feltet "tidligere sykdommer"
Kravdokument

Rapportering - Diagnosespesifikke sykemeldingslengder

Oversikt/rapportering - Influensavaksine
Kravdokument | Gevinstrapport

Innrapportering fra avtalespesialister
Kravdokument

Oversikt/rapportering - Diabetes
Kravdokument

Overvåkingsverktøy (radiologi, cytologi, histologi)
Kravdokument

Oversikt/rapportering - Pneumokokkvaksine
Kravdokument | Gevinstrapport