Status EPJ-løftet

Informasjon om fremdrift til delprosjekter EPJ-løftet

Status innføring hos de ulike leverandørene

Sist oppdatert 25. april 2018.

grå status
Under planlegging/utvikling (M1)
turkis status
Under pilotering (M4)
grønn status
Ferdig | Breddet til kunder (M8)
Funksjon Infodoc Plenario System X
Hove Medical
CGM Allmenn Aspit

Forbedring av samstemmingsverktøy

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Melding med vedlegg

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Labmottak synonymordliste

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Elektronisk overføring av fastlegejournal

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Digital Dialog

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Meldingsovervåking

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Diagnosespesifikke sykemeldingslengder

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Legemiddelbehandling

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Forenkle utfylling av feltet for "Tidligere sykdommer"

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Oversikt/rapportering - Influensavaksine

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Innrapportering fra avtalespesialister

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Oversikt/rapportering - Diabetes

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Overvåkingsverktøy (radiologi, cytologi, histologi)

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Oversikt/rapportering - Pneumokokkvaksine

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport

Bilde i EPJ

Kort beskrivelse | Kravdokument | Gevinstrapport