xx EPJ – løftet gammel

Status funksjonalitet tilgjengelig fra leverandørerene

Tilfredstillende framdrift i prosjektet.  Løsningen er innført hos 100 infodoc kontorer, og CGM er i pilot med 5 kontorer. Hove planlegger første pilot i september.

Flere kontorer er klargjort og innføring gjøres løpende.

Hove er i prosess med akseptansetest.

Utviklingsarbeidet er ferdigstilt.

Løsning er innført hos Infodoc og CGM kunder.

Løsningen er under utrulling hos Hove sine kunder

Utviklingsarbeidet er ferdigstilt. Løsning er innført hos Infodoc.

Løsningen er under utrulling hos Hove sine kunder

CGM lanserte versjon 118,  april 2016 . De er i gang med versjon 122.

Infodoc har ferdigstilt sin løsning og har satt den i drift som første leverandør. Ferdig innført på ca 391 legekontorer. Alle kunder skal over i løpet av 2017.

CGM er ferdig implementert, testet og pilotert. Releases i løpet av september.

Hove har ikke startet på prosjektet enda.

Infodoc er ferdig med akseptansetest og fått denne godkjent. Ruller ut løsningen til sine kunder nå, 61 kunder har denne allerede og resterende vil få det innen ca. 4 uker.

CGM er ferdig implementer og testet. Klar for pilot når hovedversjon 123 er klar, tentativt høsten 2017.

Hove har ikke startet opp med prosjektet enda.

Rapportering – Influensavaksine – Pneumokokkvaksine – Diabetes

Anskaffelsen er gjennomført, kontrakter signert av CGM, Infodoc og Hove.

CGM har startet opp med utvikling av Influensavaksine, pneumokokkvaksine og Diabetes. Rammeverk og influensavaksine piloteres i hovedversjon 123, mens pnemokokkvaksine er planlagt sammen med hovedversjon 124 tentativt i Q1 2018. Diabetes er planlagt i hovedversjon 126 tentativt i Q4 2018.

Infodoc og Hove har ikke startet med prosjektene enda.

Anskaffelsen er gjennomført, kontrakter signert av CGM, Infodoc, Aspit og Hove.

Aspit er ferdig med utviklingen.

CGM er ferdig implementert og i test. Releases i hovedversjon 123.

Infodoc har denne under planlegging.

Hove har ikke startet med prosjektet enda.

Forvaltningsavtale løper, og leverandør leverer på tid.  Leverandør har også god dialog med brukerrepresentanter.

Release 1.32  ble levert i august med følgende endringer:
* Endringer er oppdatert FEST pluss forbedringer basert på innrapporterte feil og tidligere innsamlede epikriser.

Anskaffelsen er gjennomført, kontrakter signert av CGM, Infodoc, Aspit og Hove.

Aspit er straks i gang med pilotering. Prosjektet er forventet ferdig til 30. september.

CGM har foreløpig denne planlagt til hovedversjon 125 i 2018.

Infodoc har denne under planlegging.

Hove har ikke startet med prosjektet enda.

Anskaffelsen er gjennomført, kontrakter signert av CGM, Infodoc og Hove.

CGM har startet opp med prosjektet.

Infodoc har denne under planlegging.

Hove har ikke startet med prosjektet enda.

Anskaffelsen er gjennomført, kontrakter signert av CGM, Infodoc, Aspit og Hove.

Aspit er straks ferdig med utvikling.

CGM er ferdig implementert og er nå i test. Releases i hovedversjon 123.

Infodoc har denne løsningen breddet til alle kunder, og jobber med siste detaljer på akseptansetest.

Hove har ikke startet opp med prosjektet enda.

Anskaffelsen er gjennomført, kontrakter signert av Infodoc, Aspit og Hove.

CGM har ikke signert kontrakt.

Aspit har startet opp prosjektet til planlangt dato.

Hove og Infodoc har ikke startet opp med prosjektet enda.

Sist oppdatert 18.september 2017