Status Gevinstrealisering – EPJ-løftet

Delprosjekt Gevinstkartlegging (JA/NEI) Spørreskjema ifm. kurs (ant. svar) Andre spørreskjema (ant. svar) Nærmere kartlegging (ant. kontor) Sluttrapport (JA/NEI)
Elektronisk overføring av journal JA 81 400 5 JA
Meldingsovervåking JA 154 5 NEI
Legemiddelbehandling JA NEI
Rapportering influensavaksine/ pneumokokkvaksine/ diabetes JA NEI
Samstemmingsverktøy JA 81 154 5 NEI
Forenkle felt for utfylling av "Tidligere sykdommer" JA NEI
Overvåkingsverktøy for rekvirerte undersøkelser JA NEI
Melding med vedlegg JA NEI
Innrapportering fra avtalespesialister NEI NEI
Digital Dialog JA 81 154 5 NEI
Norsk laboratoriekodeverk (NLK) JA 81 NEI
Beslutningsstøtte JA NEI
Rapportering for pasientsikkerhets- og kvalitetsformål JA NEI