EPJ-løftet

SKIL har avsluttet samarbeidet med Direktoratet for e-helse og vi har ikke lengre oppdatert status på de ulike funksjonene i EPJ-løftet.

EPJ-løftet

SKIL har avsluttet samarbeidet med Direktoratet for e-helse og vi har ikke lengre oppdatert status på de ulike funksjonene i EPJ-løftet.

Du kan fortsatt ta kurset “Vårt EPJ-løft” her: https://www.skilnet.no/pakker/vart-epj-loft-vel/

Kurset er et utviklet gjennom et samarbeid mellom Direktoratet for ehelse og SKIL