F A Q | S U P P O R T

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Les mer om hvordan
SKIL-modellen er bygget opp

Som bruker i ePortalen
har du tilgang til flere gratiskurs

Delta på våre kliniske emnekurs
– bli et kvalitetskontor

Bidra til økt kvalitet på
legekontorene i 
kommunen

Hva skjer på gruppemøtene
under et klinisk emnekurs?

Logg inn og les mer om
hvordan ePortalen fungerer her

Les mer om Medrave og
Medrave-rapporten her

Informasjon til nye og aktive
veiledere i SKIL-veilederteam

Følg med på aktuelle
kurs & kongresser

Informasjon om fremdrift
til delprosjekter EPJ-løftet

Mer informasjon
kommer etterhvert

Ressursside for kvalitetsarbeid
på legekontor

SKIL Dashboard
– data og statestikk over våre kurs

Følg med på aktuelle
nyheter i SKIL

Klikk videre for å motta
SKILs nyhetsbrev

Dersom du har andre spørsmål
ta kontakt med oss direkte!