Veilederinformasjon

Ønsker du mer informasjon om hva det betyr å være veileder i SKIL? Eller skal du sette i gang med en ny gruppe og ønsker oppfriskning på hva du må forberede og sende inn? Velg det som er aktuelt for deg under.

Bli en del av SKILs veilederteam

Hvorfor bli SKIL-veileder?
 • En spennende jobb innen veiledning av legekontor etter SKIL-modellen
 • Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ
 • Invitasjon til deltakelse på vår årlige veiledersamling
 • Mulighet for å delta på Legeforeningens Høstmøte – Leger for:bedring
 • Installasjon av Medrave på ditt kontor når du veileder minst en gruppe hver 12. mnd.
 • Du får kvalitetssystemet Trinnvis gratis i ett år fra du er godkjent veileder
 • 15.600,- per veilederoppdrag (3 gruppemøter ELLER halvdagsseminar)
Hvem kan bli veileder?

Har du verdifull kompetanse som vi etterspør er det et pluss, men veiledererfaring er IKKE et krav for nye veiledere. Bakgrunn og erfaring som er verdifull som veileder kan være:

 • Veileder fra allmenn- og samfunnsmedisin
 • Maturity Matrix-veileder
 • Praksiskonsulent og/eller –koordinator
 • Fylkesveileder for turnusleger
 • SAK-veileder
 • Veileder i KTV-prosjektet
 • Eller tilsvarende
Forberedelser og egeninnsats

Vi ønsker at veiledere i SKIL gjennomfører vårt gratis e-læringskurs, Grunnkurs i Kvalitetsarbeid på Legekontor (GKL), 3 tellende kurstimer, eller tilsvarende. Som veileder i SKIL har du også mulighet til å gjennomføre «Forbedringutdannelse for leger» (FUL) som arrangeres av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Husk at du som veileder primært er spesialist på kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet og ikke selve temaene i kursene. Du vil allikevel få en faglig oppdatering på temaene ved å gjennomgå e-læringskursene knyttet til gruppemøtene.

VIKTIG INFORMASJON
Som veileder forventer vi at du kan veilede alle våre kliniske emnekurs. Per i dag har vi flere kliniske emnekurs som er bygget opp på SKIL-modellen, du finner alle våre kurs og kvalitetspakker her: www.skilnet.no/pakker

man-in-beige-blazer-holding-tablet-computer-3184328
Kan jeg bli SKIL-veileder?

Ta testen «kan jeg bli SKIL-veileder» for å se om du har det som trengs for å bli en del av vårt veileder-team!

Testen kommer snart

Informasjon til aktive veiledere

Forespørsel om veilederoppdrag

Takker du ja til en forespørsel om veilederoppdrag registrerer SKIL deg som veileder for den aktuelle gruppen i ePortalen. Du får da tilgang til å administrere gruppen, det vil blant annet si at du kan:

  • Legge til møtedato og -tid
  • Registrere oppmøte
  • Sende ut brev til alle i gruppen
Kontakt gruppen

Første gruppemøte BØR avtales i god tid, gjerne 3-4 uker, slik at man har god tid til å få installert Medrave på kontorene. Som regel går installasjonen fort, men ting kan oppstå under en installasjon.

Veileder kontakter gruppen (ev. kontaktperson) – dere finner dato for første gruppemøte. Kontaktinformasjon til gruppen finner du under i ePortalenDu bør spørre gruppen om noen av dem ser mulige rollekonflikter ved å ha nettopp deg som veileder.

Møtedatoen registreres i ePortalen når det er avtalt! Kontakt oss på kontakt@skilnet.no dersom du trenger hjelp. Det er viktig å legge inn møtedato da det er knyttet opp mot mange automatiske og viktige e-poster som sendes ut til deltakerne både før og etter gruppemøte.

Det er greit å tenke på følgende når du kontakter gruppen:

 • Hvor skal møtet være?
 • Skal det bestilles inn mat? Hvem tar ansvaret for dette? (SKIL dekker ikke mat/drikke)
 • Dersom du ønsker å benytte deg av projektor – er det tilgang til dette på møterommet?
 • Be deltakerne å ha med PC/nettbrett og internet/smarttelefon
Viktig møteinformasjon

Før møtene BØR du gjennomføre e-læringskurset og blir godt kjent med ePortalen, i tillegg du se gjennom arbeidsark knyttet opp til møtene. Dersom du har praktiske eller faglige spørsmål – kontakt oss.

Under møtene du registrere oppmøte i ePortalen ved å fjerne deltakere som IKKE har deltatt på gruppemøtet. Dersom du trenger hjelp til registrering/avregistrering, se videoforklaring (2:10 – 2:32) eller ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no.

Du får tilgang til Medrave sin online demoversjon og du KAN bruke demoversjonen under møtene for å demonstrere ulike funksjoner i Medrave. Demo: https://demo.medrave.com/Norway/ Brukernavn og Passord får du ved å henvende deg til oss på epost: kontakt@skilnet.no

Kompensasjon og fakturering

Faktura sendes Administrasjonsansvarlig på e-post: camilla@skilnet.no med møtesats + ev. refusjon av reiseutgifter. Fakturaen spesifiseres med følgende informasjon:

 • Emnekurs
 • Gruppenavn/Sted
 • Dato
 • Eksempel: «Legemiddelgjennomgang, Molde Kommune, 01.05.2020»

Satsene gjelder fra 1. januar 2019:

 1. møte: 6.000,- + ev. reisekostnader
 2. møte: 4.800,- + ev. reisekostnader
 3. møte: 4.800,- + ev. reisekostnader
Veilederpoeng

Veiledningsvirksomhet gir 4 poeng per møte, men du må selv gi beskjed til SKIL om å få utstedt poengene som veilederbevis da dette gjøres manuelt. Send epost med antall møter du har holdt til alvilde@skilnet.no.

Definisjoner

Kontaktperson
Felles kontaktperson på det enkelte kontoret

IT-kontaktperson
IT-ansvarlig på det enkelte kontoret

Gruppeleder
Leder for gruppen (kan være grupper bestående av flere kontorer)

Veileder
SKILs veileder, spesialist innen kvalitetsarbeid

black-and-white-vhs-tape-on-white-wooden-surface-1302308
Videoforklaring av ePortalen (4 min.)

Se videoforklaring til ePortalen for mer detaljert forklaring på de ulike oppgavene som skal uføres i forbindelse med veilederoppdraget.

shutterstock_637166569
Vi ønsker din tilbakemelding

Vi ber om at du som veileder sender inn et kort tilbakemeldingsskjema for veiledere etter gruppemøtene. Tilbakemeldingene benyttes til å gjøre forbedringer til kursene våre.

Takk for din tilbakemelding!

Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no