V E I L E D E R O P P D R A G

NYTTIG INFORMASJON OM VEILEDERJOBBEN
FRA BEGYNNELSE TIL SLUTT

SKIL sender deg som veileder en forespørsel på e-post når vi har satt sammen en ny gruppe i ditt område. Du kan selvsagt velge å takke nei, men som aktiv veileder i SKIL forventer vi at du påtar deg minst ett veilederoppdrag i året.

Dersom du takker ja;
Vi registrerer deg som veileder for den aktuelle gruppen i ePortalen og du har dermed tilgang til å fasilitere gruppen, det vil blant annet si at du kan;

 • Legge til møtedato og -tid
 • Registrere oppmøte
 • Sende ut brev til alle i gruppen

VIKTIG INFORMASJON:
Vi ønsker at første gruppemøte avtales i god tid, gjerne 3 uker før, slik at vi har god tid til å få installert Medrave på kontorene. Som regel går installasjonen fort, men vi setter pris på å ha god tid da ting kan oppstå under en installasjon.

Det er du som veileder som tar kontakt med gruppen (ev. kontaktpersonen) og sammen finner dere en felles dato for første gruppemøte. Kontaktinformasjon til gruppen finner du i ePortalenDu bør spørre gruppen om noen av dem ser mulige rollekonflikter ved å ha nettopp deg som veileder.

Det er greit å tenke på følgende I forkant;

 • Hvor skal møtet være?
 • Skal det bestilles inn mat? Hvem tar ansvaret for dette? (SKIL dekker ikke mat/drikke)
 • Dersom du ønsker å benytte deg av projektor – Er det tilgang til dette på møterommet?
 • Anbefal alle deltakerne å ha tilgang til PC/nettbrett og Internett under møtene

Møtedatoen registreres i ePortalen i den respektive gruppen du er veileder for – du kan selvsagt ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du trenger hjelp til dette. Vi får automatisk beskjed fra ePortalen når første gruppemøte er lagt inn og vi bestiller da Medrave så raskt som mulig. Medrave tar deretter direkte kontakt med IT-ansvarlig ved legekontorene.

HVORFOR LEGGE INN MØTEDATO?
Det er veldig viktig å legge inn møtedato da det er knyttet opp mot mange automatiske e-poster som sendes ut til deltakerne både før og etter gruppemøte med relevant informasjon!

VIKTIG INFORMASJON:
Det er SKIL som bestiller Medrave til kontorene der det er aktuelt, men dette blir ikke bestilt før ETTER første gruppemøte er registrert i ePortalen.

Vi anbefaler at du selv gjennomfører nettkurset du skal holde for gruppen og blir godt kjent med ePortalen i tillegg til å gå igjennom arbeidsarket knyttet opp til aktuelle møte i ePortalen. Dersom du har praktiske eller faglige spørsmål tar du selvsagt kontakt med oss i SKIL!

VIKTIG INFORMASJON:
Det skal føres presensliste for hvert møte, du kan enten bruke DETTE SKJEMA eller et annet, dette er viktig da denne skal sjekkes opp mot oppmøtelisten inne i ePortalen. Send elektronisk versjon av presenslisten til: karianne@skilnet.no

MEDRAVE ONLINE-DEMOVERSJON:

Du som veileder har tilgang til Medrave sin online demoversjon. Dere kan da som veiledere bruke demoversjonen under møte for å demonstrere ulike funksjoner i Medrave. Lenke til demoversjonen er: https://demo.medrave.com/Norway/ Brukernavn og Passord kan dere få ved å henvende dere til oss i SKIL på epost: kontakt@skilnet.no

De enkelte møtene har en varighet på 3 timer (3 klokketimer + pause) og deltakerne skal i forkant ha gjennomført tilhørende e-læringskurs og trukket ut Medrave-rapporten – det sendes ut automatisk påminnelse om dette i forkant av møtet. Arbeidsarket som gjennomgås under møtet skal ferdigstilles og sendes inn gjerne under møtet, ev. senest 10 dager etter møtet. Dette er en obligatorisk del av kurset.

Husk at du som veileder skal logge inn i ePortalen og oppdatere deltakerlisten slik at de som ikke har møtt IKKE får fullført et gruppemøte de ikke har deltatt på. I tillegg føres presensliste som sendes til kontakt@skilnet.no (det holder med en jpg.-fil). Dersom du trenger veiledning på hvordan du oppdaterer deltakerlisten i ePortalen, ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no

Husk at du skal ha betalt for jobben du gjør, send faktura til Økonomi- og Administrasjonsansvarlig på e-post: camilla@skilnet.no med både møtesats + ev. refusjon av reiseutgifter.

Fakturaen skal spesifiseres med følgende informasjon:

 • emnekurs
 • gruppenavn/sted
 • dato
 • Eksempel: «Legemiddelgjennomgang, Molde Kommune, 01.05.2018»

Satsene under er gjeldende fra 1. januar 2019.

 1. møte: 6.000,- + ev. reisekostnader
 2. møte: 4.800,- + ev. reisekostnader
 3. møte: 4.800,- + ev. reisekostnader

VIKTIG INFORMASJON
Vi ber om at du som veileder sender inn et eget, men kort ARBEIDSARK FOR VEILEDER – dette finner du i ePortalen, evt. trykk på lenken.

Som veileder får du 4 poeng innen veiledningsvirksomhet per møte, men du må selv gi beskjed til oss i SKIL om å få utstedt poengene som veilederbevis da dette gjøres manuelt. Send inn antall møter du har holdt slik at vi kan lage dette til deg.

Sendes på e-post: karianne@skilnet.no

Kontaktperson: Felles kontaktperson på det enkelte kontoret
IT-kontaktperson: IT-ansvarlig på det enkelte kontoret
Gruppeleder: Leder for gruppen (kan være grupper bestående av flere kontorer)
Veileder: SKILs veileder, spesialist innen kvalitetsarbeid

TAKK FOR DIN INNSATS

SAMMEN SETTER VI FOKUS PÅ KVALITETSARBEID

Create your account