Du får praksiskompensasjon og refundert kursavgift for kurs i kvalitetsarbeid!

I 2021 utlyste Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet at næringsdrivende fastleger, vikarer og kommuner med ansatte fastleger/vikarer kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Ordningen er utvidet fra den 3.7.23.

Hver lege får dekket inntil 6 hele eller 12 halve dagers praksiskompensasjon per kurs, tilsvarende lønnskompensasjon for kommuner. I tillegg dekkes kursavgift inntil 7000,- kr per kurs.

Det er bevilget 24 millioner fra Helse- og omsorgsdepartementet, og refusjonsordningen gjelder så lenge bevilgningen rekker. Ifølge Kvalitetsfondet er det per våren 2023 benyttet under 20 prosent av midlene, så midlene rekker i god tid ennå.

Hva dekkes?
 • Kursavgift opp til kr 7.000 per kurs.
 • Dersom kurs tas utenom arbeidstid kan det kun søkes om refusjon av kursavgift.
 • Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid /praksis i arbeidstiden i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon. Det kan søkes om refusjon for inntil 6 hele, eller 12 halve dager per enkeltkurs. Kurs av større omfang kan søke om å forhåndsgodkjennes for inntil 12 hele dager per kurs.
 • Kostnader dekket av Utdanningsfond 2 dekkes ikke, for eksempel kostnader for diett, reiseutgifter, overnatting mv
 • Søkere må bruke den digitale søknadsmodulen for å få behandlet sin søknad.
Dokumentasjon (kursbevis og kvittering)

Etter fullført kurs fra SKIL kan du automatisk laste ned kursbevis, i tillegg til dokumentasjon fra SKIL for fravær fra praksis.

Du får også faktura fra SKIL og kan bruke denne som dokumentasjon på betalt kursavgift.

Hvilke SKIL-kurs dekker kriteriene?
 • SKIL – Klinisk emnekurs Diabetes (ref inntil 2 dager)
 • SKIL – Klinisk emnekurs E-konsultasjon (ref inntil 3 dager) (tidl: Bedre kvalitet i e-konsultasjoner)
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Legemiddelgjennomgang (ref inntil 2,5 dager)
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Kloke Valg (ref inntil 2,5 dager)
 • SKIL – Klinisk emnekurs – Grunnkurs i Kvalitetsarbeid for legekontor (ref inntil 2 dager)
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Sykmeldingsarbeid for leger (ref inntil 2 dager)
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Seksuell helse (ref inntil 2 dager) (tidl: Sunn Seksuell Helse Hele Livet)
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Vanedannende legemidler (ref inntil 2,5 dager)
 • SKIL – Kvalitetsseminar – Basisseminar (ref inntil 1 dag)
 • SKIL – Kvalitetsseminar – Skrøpelige eldre (ref inntil 2 dager)
 • SKIL – Kvalitetsseminar – Trivsel og arbeidsglede (ref inntil 1 dag)

Du finner informasjon om alle kliniske emnekurs her.

Du finner informasjon om kvalitetsseminar her.

Hvordan kommer jeg i gang?

Dersom du er fastlege og ønsker å melde en gruppe på SKIL-kurs (kvalitetspakker), klikk her for å lese mer og komme til påmelding.

Dersom du representerer kommunen og ønsker å organisere kvalitetsseminar, klikk her for mer informasjon.

Hvordan søker jeg refusjon?

For å søke refusjon logger du på Legeforeningens portal: https://mv3.service.legeforeningen.no/