fbpx

Personvern, brukerbetingelser og (salgs)vilkår

Informasjon om hvordan SKIL lagrer dine data. Her kan du slette, endre eller få innsyn på din bruker og lese fullstendig personvernerklæring.

Generell informasjon

 

Personvernreglene i SKIL er vurdert mtp. legenes sikkerhet ifht. egne data av avdeling for jus- og arbeidsliv i Den Norske Legeforening.

Roger Veiby er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har ikke delegert myndighet. E-post til vår databehandler: [email protected]

Slette, endre eller få innsyn på din bruker

Send oss en epost til [email protected] dersom du ønsker å endre, slette eller få innsyn - så vil databehandlingsansvarlig kontakte deg.

Personvern, brukerbetingelser og vilkår SKIL

Generelt om personvernerklæring

Dette dokumentet beskriver hvilke personlige opplysninger som blir lagret om deg på nettstedet skilnet.no + eportal.skilnet.no og hvordan vi behandler denne informasjonen. Denne personvernerklæringen og eventuell annen informasjon på nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse hver gang du besøker nettstedet.

Formål med lagring av informasjonen

SKIL leverer systemer for kvalitetsarbeid på legekontor. Som følge av dette trenger SKIL å lagre personlige opplysninger om brukere for å autentisere brukere, og gi brukerne en skreddersydd og tilpasset brukeropplevelse på nettstedet.

Hvilken informasjon lagres på skilnet.no + eportal.skilnet.no?

Når du oppretter en bruker på nettstedet eportal.skilnet.no, vil personlig informasjon samles inn og lagres, slik som fullt navn, passord og e-post adresse. Når du oppretter en bruker på eportal.skilnet.no, vil ytterligere personlig informasjon samles inn og lagres. Denne informasjonen inkluderer blant annet legekontor, kommune og fylke.

All innlogging gjennom nettstedet logges og lagres. Informasjon som du legger inn lagres på nettstedet. Denne informasjonen vil være åpent tilgjengelig og anses ikke som offentlig tilgjengelig informasjon. Det anbefales at du ikke legger inn personlig eller sensitiv informasjon på din bruker.

Lagret personlig informasjon (richard)

Vi har x forskjellige kategorier med lagret data.

 • Kursfremdrift
  • Oppgave fremdrift, kursfremdrift, metadata (som posisjon i arbeidsark eller elæringskurs) blir lagret for å bedre brukervennligheten av kurset.
  • Arbeidsark og svar blir mellomlagret. Utvalgte svar fra fullførte arbeidsark vil bli brukt til aggregerte kvalitetsrapporter (aggregert på minimum 10 leger, og der vi kontrollerer at personer ikke kan identifiseres fra aggregerte datasett).
 • Gruppeadministrasjon
  • Arbeidskommune, Legekontor, Fylke og tidligere gruppemedlemskap brukes for å planlegge nye grupper og møter for kvalitetsarbeid.
  • Legekontorets kontaktdetaljer som adresse, telefonnummer, nettsted
 • Autentikasjon
  • Vi bruker navn, epost, passord og en-veis kryptert personnummer fra HelseID (BankID / Buypass og lignende) for identifisering.
  • HPR blir tilknyttet brukere for å presentere data fra pasientundersøkelser. Dette gjøres for å garantere at kun den relevante brukeren, eller legekontoret kan se svar fra pasienter.
 • Kvalitetsrapporter
  • Svar fra arbeidsark, helfo og eksterne kilder blir aggregert på minimum 10 leger, der vi også kvalitetssjekker at ingen personer kan identifiseres. Dette for å lage relevante rapporter for legen, ansatte på et legekontor, kommuneoverlegen og SKIL for kvalitetsarbeid.
 • Markedsføring
  • Vi bruker utvalgte aggregerte svar fra arbeidsark og andre tilknyttet kilder for å presentere SKIL og emnekurs i forskjellige arenaer.
 • Veiledere
  • Brukere som er veiledet, kvalifikasjoner, og gjennomførte møter blir lagret for å veilede fremtidige grupper

Konfidensialitet

SKIL er forpliktet til å ivareta din konfidensialitet på nettstedet og vil ikke publisere eller på annen måte gjøre personlig identifiserende informasjon kjent for andre med unntak av følgende:

 • Rapporter/data/tall
 • 2 legekontor/10 leger

Generelt om brukerbetingelser

Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og SKIL. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Brukerbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Beskrivelse av SKIL

Nettstedet eportal.skilnet.no er en CRM (Customer Relation Support) og LMS (Learning Management System) der du som bruker har tilgang til ulike e-læringskurs og virksomhetsoversikt utviklet av Senter for Kvalitet i Legekontor – SKIL og deres samarbeidspartnere.

Ansvar for innholdet på nettstedet

Den som legger inn informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Selv om SKIL er ansvarlig for at personopplysninger ikke kommer på avveie og har installert nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra nettstedet, finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis på nettstedet er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted. Nettstedet vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern og/eller offentlig/annen informasjon.

SKIL oppdaterer administrativ og faglig informasjon regelmessig, men kan ikke utelukke at informasjon tidvis blir utdatert. Det samme gjelder lenker til eksterne informasjonskilder. Hver tolvte måned må du som bruker av nettstedet godkjenne, på nettstedet, at personopplysninger som er lagret er korrekt. Brukere oppfordres til å gi SKIL beskjed om endringer om egne personopplysninger, for eksempel hvilket legekontor man jobber på.

Vilkår for bruk av SKIL

 • Det er ikke tillatt å legge inn støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.
 • Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører SKIL og disse sidene må ikke inneholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.
 • Du anerkjenner at du ikke skal forsøke å omgå nettstedets sikkerhetstiltak, og at du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet.


Ved å bryte vilkårene for nettstedet risikerer du utestengelse fra nettstedet. SKIL forbeholder seg retten til når som helst å postere, slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. SKIL er forpliktet til å reagere og fjerne lovstridig materiale eller linker til dette dersom det oppdages eller så snart SKIL blir gjort oppmerksom på forholdet, jmfr. E-handelsloven § 17-18.

Ved mistanke om at nettstedet benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jmfr. Personopplysningslovens § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning.

Opphavsrett

Alt materiale og informasjon produsert av SKIL er SKIL sin eiendom og kan ikke reproduseres uten SKIL sitt skriftlige samtykke. SKIL-logoen, domenenavnet skilnet.no og design på nettstedet tilhører SKIL. SKIL forbeholder seg retten til å bruke aggregert statistikk og data til promotering og markedsføring av nettstedet og SKIL. SKIL sin bruk av data vil være i tråd med egne personvernopplysninger og vilkår.

Bruk av SKIL-logoen

Det er tillatt å bruke SKIL-logoen i omtale og promotering av nettstedet på blogger, forum, i media, o.l. Det er tillatt å bruke SKIL-logoen i lenker til nettstedet. Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke SKIL-logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med nettstedet.

Her finner du logo og bilder av ansatte som kan brukes der det er naturlig: www.skilnet.no/profil. Bilder av ansatte skal krediteres med: SKIL

Bruk av innhold og eierskap, SKIL-kurs

Copyright – Det er ikke lov å bruke noe av innholdet i SKIL-kurs uten skriftlig avtale med SKIL.

Alt faglig materiale som leveres til SKIL av fagperson i forbindelse med kursutvikling kan brukes fritt av SKIL til både det aktuelle kurset og andre fremtidige kurs dersom ikke annet er eksplisitt avtalt mellom fagperson og SKIL.

Ansvarsbegrensning

SKIL ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM SKIL ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.

SKIL garanterer at alle kurs som selges og er tilgjengelig på nettstedet er autentisk og er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. (ref. eierskap) SKIL tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter gjennom nettstedet er på eget ansvar. SKIL fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. SKIL fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet. SKIL garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. SKIL fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

Generelt om standardavtaler for kjøp av kurs og/eller annet innhold/funksjoner på skilnet.no

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og SKIL på nettstedet skilnet.no + eportal.skilnet.no for kurs og/eller andre tilganger/funksjoner som selges gjennom nettstedet.

SKIL har et ansvar overfor kjøper ihht. e-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom SKIL og bruker er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Her finner du kjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-19880513-027.html. Kjøpsloven regulerer handel som ikke er regulert av forbrukerkjøpsloven, deriblant handel mellom forbrukere eller mellom privatpersoner.

Opplysningsplikt før avtaleinngåelse (kurs)

· Innholdstjenesten leveres på norsk
· Innholdstjenesten leveres via SKIL ePortal, brukeren må ha tilgang til SKIL ePortal med brukernavn og passord.
· Brukeren har tilgang til innholdstjenesten fra den er kjøpt/bestilt til ev. innholdet fjernes f.eks. grunnet utdatering. Så fremt tjenesten er tilgjengelig kan brukeren gå inn på dette etter ønske samt laste ned kursbevis etter gjennomført kurs.
· Innholdstjenesten leveres via SKIL ePortal med flere tredjepartsleverandører
· SKIL setter egne krav til oppdatering av innholdstjenester og overholder disse, så langt tjenestene som tilbys er aktuelle.
· Tekniske krav til gjennomføring av kurs/bruk av innholdstjeneste: Bruker behøver PC, Nettbrett, mobil eller lignende for å logge seg på SKIL ePortal som huser innholdstjenestene. Internett er nødvendig for å logge seg inn, samt en oppdatert nettleser.
· Det er ingen tidsbegrensning eller begrensning på antall ganger man kan åpne SKIL sine innholdstjenester/kurs.
· Bruk av uttrekksprogramvare, f.eks. Medrave vil gi ekstra kostnader, men er en anbefaling og tilleggstjeneste og ikke et krav for å gjennomføre kurs.

Jeg samtykker med dette i at jeg mottar innholdstjenesten levert av SKIL, og erkjenner samtidig at angreretten bortfaller så snart den digitale innholdstjenesten er levert og jeg får tilgang til tjenesten i SKIL ePortal. Angreretten kan du lese mer om her: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

Pris og betalingsform

Prisen for varen, unntatt mva., eks. mva eller inkl. mva., er oppgitt for alle kurs (og eller andre tjenester/produkter) på nettsiden. SKIL gir brukerne tilgang til kursene etter at vilkår og brukerbetingelser er godkjent for nettstedet. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet. Brukere som kjøper kurs/tjenester av SKIL plikter å bruke tilgjengelig betalingsform. SKIL bruker faktura som betalingsløsning.

Ordrebekreftelse (velkommen til kurs) richard, misha

Ordrebekreftelse per e-post med deltakerinformasjon sendes umiddelbart til bruker etter at kurset/andre tjenester/produkter er bestilt. Levering av innholdstjenesten er fullført i det ordrebekreftelsen er mottatt og erkjenner at angreretten dermed går tapt.  (sendes det ordrebekreftelse?)

Levering (kurs) richard, misha

Levering av bestillingen. Kurset er tilgjengelig etter vilkår og brukerbetingelser er godkjent.

Generelt om garanti og reklamasjon

SKIL garanterer for at innholdstjenesten er som beskrevet eller vist på nettstedet.

Dersom innholdstjenesten ikke er som forventet kan kjøper reklamere til SKIL. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til SKIL innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av bruker. Dersom det er mangel eller feil ved innholdstjenesten så kan bruker kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer. Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom SKIL og bruker.

Angre- og returrett

SKIL selger utelukkende digital tjenesteinnhold. Kjøp av digitalt innhold som lastes ned er unntatt fra angreretten. Ved å godkjenne betingelser ved kjøp og gjennomfører et kjøp har du som kunde uttrykkelig samtykket til at angreretten har gått tapt. Dersom du mener at angreretten er i behold, må du først ta dette skriftlig opp med SKIL. Om SKIL er uenig, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet.

Mislighold av avtale fra SKIL sin side

Hvis SKIL bryter kontrakten, så kan bruker kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Mislighold av avtale fra brukers side

Hvis kjøper bryter kontrakten, så kan SKIL kreve gjennomføring av kjøpet, holde innholdstjenesten tilbake til misligholdet er rettet opp av bruker, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Dersom bruker ikke betaler for varen, så kan SKIL kreve gjennomføring av kjøpet, holde innholdstjenesten tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Bruk av tredjepartsleverandører (richard)

Dersom brukeren ønsker å benytte seg av tredjepartsleverandører, som f.eks. uttrekksprogramvare som gir tilgang til data bestilles dette av brukeren. Tredjepartslevereandørens brukervilkår og personvernerklæring gjelder i avtaleforholdet mellom brukeren og tredjepartsleverandøren. SKIL har ingen ansvarsforhold i denne avtalen.

Anbefalte tredjepartslevrandører (SKILs 3p. lev.)

Vi brukere flere tredjepartsleverandører for å formidle tjenesten, disse er:

 • DigitalOcean, Webhuset og Google Cloud brukes for drift av tjenere og databaser.
 • Mailchimp, Twilio og Postmark brukes til kommunikasjon (sms, epost, video og nyhetsbrev)

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Bergen tingrett er avtalt verneting.

Kjøpsvilkår, brukerbetingelser og samtykke SKIL-Forum

Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende når vilkårene er akseptert. Billetter er personlige, men kan overføres til en annen person dersom en deltakeren er forhindre til å delta. Dette endres på forespørsel – send epost til [email protected] dersom dette er aktuelt.

Samtykke foto / video

Ved å delta på arrangementet godtar du at arrangør, eller andre på vegne av arrangør, kan benytte bilder, video og lyd tatt på arrangementet. Bruk inkluderer markedsføringsformål og deling i f.eks. sosiale medier og på nettside.

SKIL følger retningslinjene til Datatilsynet – les mer her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Chekin / påmelding- og betalingssløsning

SKIL bruker Chekin som påmelding- og betalingssløsning – les deres personvernerklæring her: https://www.checkin.no/sider/personvernerkl%C3%A6ring. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til Chekin, ta kontakt med dem på [email protected] eller telefon 380 27000

Avlysning / hendelser utenfor arrangørs kontroll

Hendelser utenfor arrangørs kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller pandemier/epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir arrangør rett til å kansellere arrangementet.

Påmeldte deltakere vil bli informert straks. Eventuelle indirekte kostnadar, som f.eks. reise- og oppholdsutgifter, kan ikke belastes SKIL.

Ved avlysning overføres påmeldingen til neste års SKIL-Forum.