Dashboard

Resultater fra SKILs kliniske emnekurs. Data/statistikk oppdateres hver time. Siden fungerer dårlig på mobil og vi anbefaler at du ser på statistikk på en PC.

Deltakere | Oppdatert 25.3.2020

Legemiddelgjennomgang: 816
Bedre oversikt Antibiotika: 429
Pasientforløp sårbare grupper: 286

Antall deltakere som har fullført kurs og lastet ned kursbevis.

Antall nye brukere i SKIL ePortal per måned.

Legemiddelgjennomgang

Generelt

Første gruppemøte

Andre gruppemøte

Tredje gruppemøte

Bedre oversikt antibiotika

Generelt

Første gruppemøte

Andre gruppemøte

Tredje gruppemøte

Pasientforløp sårbare grupper

Generelt

Første gruppemøte

Andre gruppemøte

Tredje gruppemøte

Grunnkurs i Kvalitetsarbeid for Legekontor

Generelt

Orden og Kvalitet med Trinnvis

Generelt

Kvalitet i e-resept

Generelt