fbpx

Dine data er anonyme

SKIL tar vare på personvernet til leger og deltakere

skilnet_skillogoback
Dine data er anonyme

SKIL utleverer aldri data på enkelt-leger, og dette er et svært viktig prinsipp. Ingen data vil utleveres på mindre enn ti leger aggregert, og før avlevering vil vi også gå gjennom for å sikre at ingen enkeltleger kan identifiseres i materialet. Dette for at data på ingen måte skal kunne brukes til tilsyn av enkeltleger. Ingen offentlige myndigheter han noe eierskap i data og vil kunne kreve dette utlevert.

Som hjemlet i det nye personvernregelverket (GDPR) kan du til enhver tid få opplyst hvilke data vi har om deg, og du kan også kreve alle dine data slettet i sin helhet. Dersom du har spørsmål rundt behandlingen av dine data, kan du kontakte oss på [email protected] eller lese mer på siden som omhandler personvern.

skilnet_skillogoback
Formålet med data

Hovedformålet med arbeidsarkene i SKIL ePortal er å lage en kjøreplan og refleksjonsspørsmål til gruppemøtene. Spørsmålene er ment å fordre refleksjon over egen praksis, finne forbedringsområder og planlegge kvalitetsprosjekt. Man kan selv slå opp på tidligere svar dersom man for eksempel ønsker å se på tidligere målsetning.

skilnet_skillogoback
Aggregerte data

I noen tilfeller er det også ønskelig for oss å benytte aggregerte data til rapporter, forskning og evaluering. Først og fremst for å sikre at vi kan videreutvikle kvaliteten på det vi tilbyr, men også for å vise effekt av tiltakene. Sistnevnte er viktig for å sikre at det bidras med tilstrekkelige midler til å sikre legekontorene gode nok rammer for kvalitetsarbeidet. Noen av dataene har også vitenskapelig interesse da de beskriver effektive tiltak for å beskrive kvaliteten. Derfor vil noen av spørsmålene i arbeidsarket kunne bære preg av dette.

hdir
KPR

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no).

Mer informasjon: www.helsedirektoratet.no

medrave
Medrave

Mer informasjon: www.medrave.no

Uttrekksprogramvaren Medrave gir deg nyttig oversikt i egen praksis. Dette må installeres èn måned før gruppemøte 1, men er foreløpig ikke kompatibelt med skybaserte løsninger. For mer informasjon og pris og bestilling kontakt Medrave på [email protected].