Data og statistikk

SKIL tar vare på personvernet til både pasienter og leger - dine data er anonyme.

hdir
KPR

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no).

Mer informasjon: www.helsedirektoratet.no

medrave
Medrave

Mer informasjon: www.medrave.no