Idèbank og ressursside

Ressursside for alle som jobber med kvalitetsarbeid på legekontor

SKILs tilbud til legekontor

Kvalitetspakker (kliniske emnekurs)

SKILs kvalitetspakker bygger på gjennombruddsmetoden. Metoden innebærer refleksjon over data fra egen praksis med utgangspunkt i data. SKIL har laget kvalitetspakker rundt sentrale tema, hvor en kvalitetspakke består av tre møter hvor deltakerne planlegger og følger opp kvalitetsprosjekter. Før gruppemøtene tar legene e-læringskurs med faglig oppdatering.

SKIL har kvalitetspakker innen følgende tema:

Legemiddelgjennomgang

  • Antibiotikaforskrivning
  • Gode pasientforløp
  • Kloke valg (overdiagnostikk)
  • Sykmeldingsarbeid
  • Smittevern

For mer informasjon om kvalitetspakkene og påmelding, se www.skilnet.no/pakker

Andre kurs

SKIL har også utviklet andre kurs som er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet. Følgende kurs tilbys:

  • Kvalitet i e-resept
  • Riktigere bruk av diagnosekoder
  • Trygg med Trinnvis (om å bruke verktøyet Trinnvis)

For mer informasjon om kursene og påmelding se: www.skilnet.no/pakker

Kommunesamarbeid

Kvalitetsarbeidet lykkes enda bedre dersom den forankres i kommunen. Derfor tilbyr SKIL samarbeid med kommuner hvor kommuneoverlegene får en sentral rolle i ledelse og veiledning av kvalitetsarbeidet.

Gjennom et kommunesamarbeid vil også kommunen få tilgang til SKIL kommunedashboard, hvor det blant annet er mulig å gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelser.

Les mer om kommunesamarbeid på kommunesamarbeid.no

Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret et et 4,5 timer langt seminar hvor fastleger, kommuneoverleger og andre aktuelle samarbeidspartnere møtes for å vurdere kvaliteten i kommunen og planlegge kvalitetsarbeidet fremover sammen.

Les mer om kvalitetsseminaret her.

Organisering og ledelse

TrinnVis kvalitet

Kvalitetssystem for legekontor og legevakter

TrinnVis er et styringssystem med innebygget internkontroll og kvalitetsforbedring. TrinnVis er godt forankret i helsesektoren. I motsetning til de fleste andre styringssystemer kommer TrinnVis med ferdig innhold i form av forslag til ansvarsområder, rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter. TrinnVis er bygget for å tilpasse seg virksomheten, slik at det bare inneholder de dokumentene som kreves for virksomheten. SKIL er en av samarbeidspartnerne til TrinnVis.

De fleste TrinnVis-brukere er mest opptatt av å utøve yrket sitt, ikke drive med administrasjon. TrinnVis er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å drive effektivt, ryddig og lovlig.

Scaling questions

Scaling questions kan brukes til å konkretisere ideer, tanker, og framtidsvisjoner. Brukes f eks etter gjennomført Maturity Matrix, eller helt åpent, på en hvilken som helst problemstilling på et legekontor eller i en annen gruppe mennesker. En prosess med SQ ledes av en veileder som kjenner metoden, sannsynligvis helst en som kommer utenfra. SQ er beslektet med flere andre metoder, Arild Aambø har skrevet om det i LOS – løsningsorienterte samtaler, og kaller det skaleringsspørsmål. Gro J Langslet har skrevet om det i boka LØFT, og kaller det Skalaspørsmål. Det minner en del om det Tom Barth kaller Meny-agenda i boka Motiverende samtale fra 2007.

La oss ta et eksempel: Dere som jobber på Legehuset DA vil gjerne fokusere på spørsmålet: Er vårt legekontor trygt nok for pasientene våre? Både medisinsk-faglig, medmenneskelig og tilgangsmessig sett trygt?

Begynn med å beskrive hvordan legekontoret vil se ut når det er trygt nok, typisk om 3-5 år. Hva vil kjennetegne det, uttalt som en rekke positive utsagn (f eks: “et legekontor der alle leger og ansatte kan snakke fritt og åpent om ting som bekymrer”, heller enn “et legekontor der ingen baksnakker hverandre, eller alltid er på jakt etter syndebukker”). Hold på til dere har fått en utfyllende beskrivelse på flip-over eller tilsvarende, etter vanlige brain-storming prinsipper.

Resten av prosessen går med til at veileder stiller spørsmål og registrerer svar, f eks omtrent som dette: Hvis denne beskrivelsen representerer deres visjon for et trygt legekontor, dvs 10 på en skala fra 1-10, og 0 på samme skalaen representerer et så utrygt legekontor som overhodet mulig på samme skala: hvor vil dere da si at dere fungerer i dag? 4,8 sier dere?

Hvorfor ikke 3 (dette får fram det som fungerer bra, som dere kan bygge på)? Hva mer, hva mer, hva mer……?

Hvorfor ikke 8 (dette får fram det som bør bli bedre, som det bør jobbes med)? Hva mer, hva mer, hva mer……

Hvordan kan dere oppnå 5,0 innen neste måned (dette viser at det er ok å gå fram skritt for skritt, uten å bli overveldet av høye ambisjoner)? Hva mer, hva mer, hva mer……

Og vips, så har man en plan, med tidsfrister, og noen ansvarlige som som oftest melder seg selv. Etter en måned kan dere evaluere, og fortsette prosessen framover mot en tier. Eller dere kan velge å stoppe når dere er fornøyde, og fokusere på noe annet.

SQ kan også brukes i pasientarbeid i individuelle konsultasjoner, der pasienten fokuserer på sin ideelle positive framtid og hvordan han/hun kan komme dit. Det kan med fordel kombineres med kognitiv terapi, og fungerer ofte bedre enn å sette opp en problemliste.

Last ned :
Scaling for Coaches: 10 minutes for performance and learning by Peter Szabó, MCC
Scaling Questions: Support to Start Change by Christine Kuch

Aktuelle artikler

Pasientmedvirkning og tilgjengelighet

Kunnskapssenterets verktøy for kartlegging av pasienttilfredshet

Dette spørreskjemaet kan benyttes til lokale undersøkelser av pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. Det ferdige skjemaet / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Kunnskapssenteret.

SKILs modul for spørreundersøkelser bygger på denne, og vil lanseres i løpet av høsten 2021.

Trykk her for mer informasjon

Legekontorets generelle utforming (Trondheim kommune)

Denne nettsiden fra Trondheim kommune beskriver hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til legesentrene. Lenken deles med tillatelse fra Trondheim kommune.