Personvern, brukerbetingelser og (salgs)vilkår

Informasjon om hvordan SKIL lagrer dine data. Her kan du slette, endre eller få innsyn på din bruker og lese fullstendig personvernerklæring.

Generell informasjon

 

Personvernreglene i SKIL er vurdert mtp. legenes sikkerhet ifht. egne data av avdeling for jus- og arbeidsliv i Den Norske Legeforening.

Roger Veiby er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har ikke delegert myndighet. E-post til vår databehandler: [email protected]

Slette, endre eller få innsyn på din bruker

Legg inn din e-postadresse, den sendes SKILs databehandlingsansvarlig og du blir kontaktet av oss.

  Personvernerklæring

  Formål med behandling

  Formålet med behandlingen av personopplysninger er fordelt på tre områder

  1. Legens personopplysninger: Navn, epost, telefonnummer, postadresse, legekontor og HPR-nummer
  2. Kvalitetsindikatorer som viser forandringer over tid, for eksempel legemiddelgjennomgang som viser antall pasienter som bruker 3 eller flere legemidler – se fullstendige indikatorlister her: www.kvalipedia.no – “Indikatorliste”. Disse opplysningene blir lagret på en slik måte at det kun er legen selv som kan finne frem opplysninger. Legens ID er et pseudonym/anonymisert slik at virksomheten ikke kan koble opplysninger til enkeltleger.
  3. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Senter for kvalitet i legekontor bruker informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed spore din bruk av nettsiden tilbake til deg som enkeltperson.

  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jfr. Ekomloven § 2-7b.

  Følgende informasjonskapsler brukes på skilnet.no: Mailchimp og kontaktskjemaer
  Følgende informasjonskapsler brukes på eportal.skilnet.no: Kun info om pålogget bruker.

  Nyhetsbrev

  Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar relevant e-post fra oss hva gjelder vårt virke som bedrift og kvalitetsarbeid generellt. For at vi skal kunne sende e-post må du selv registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre, men sendes ut via Mailchimp (Nyhetsbrev), Postmarkapp (e-post fra ePortalen) og Outlook (kommunikasjon internt). 

  Kurspåmelding

  På nettsiden skilnet.no kan du gå videre til påmeldingsskjema som er tilknyttet eportal.skilnet.no. I påmeldingsskjema melder du på deg og/eller ditt legekontor ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og EPJ-leverandør. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til å administrere kurset og markedsføring i form av invitasjon til å motta nyhetsbrev. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. Datainnsamlingen er frivillig, men nødvendig for å delta på kurs og få tilgang til eportal.skilnet.no. Virksomheten sletter data på forespørsel.

  Tredjeparter

  Virksomheten leverer aggregert statistikk (minimum 10 leger), på kommunenivå, til kommuner ved kommunesamarbeid. Alle brukere i ePortalen som deltar på kurs har selv tilgang til egen statistikk. E-postadressen, adresse og legekontor blir brukt i forbindelse med kommunikasjon og organisering av gruppemøtene for de som deltar på kurs. Vi bruker BuyPass for å autentisere brukere før de kan se egne data fra Medrave. Klikk her for å se BuyPass sin personvernerklæring. 

  Sletting, sikring og arkivering

  Data blir arkivert i backups hos DigitalOcean. Gode rutiner for å sikre data.

  Salgsvilkår og brukerbetingelser ifm. SKIL-Forum

  Generelle salgsvilkår

  Angre- og returrett

  Angre- og returrett

  SKIL-Forum er et digital produkt/digitalt kurs (poenggivende) som selges på skilnet.no Kjøp av digitalt innhold er unntatt fra angreretten. Ved å godkjenne betingelser ved kjøp og gjennomfører et kjøp har du som kunde uttrykkelig samtykket til at angreretten har gått tapt. Les mer om dette i Veilederen for angrerett.