Personvern

Informasjon om hvordan SKIL lagrer dine data. Her kan du slette, endre eller få innsyn på din bruker og lese fullstendig personvernerklæring.

Generell informasjon

Personvernreglene i SKIL er vurdert mtp. legenes sikkerhet ifht. egne data av avdeling for jus- og arbeidsliv i Den Norske Legeforening.

Roger Veiby er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har ikke delegert myndighet. E-post til vår databehandler: roger.veiby@skilnet.no

Slette, endre eller få innsyn på din bruker

Legg inn din e-postadresse, den sendes SKILs databehandlingsansvarlig og du blir kontaktet av oss.

Personvernerklæring

Formål med behandling

Formålet med behandlingen av personopplysninger er fordelt på tre områder

  1. Legens personopplysninger: Navn, epost, telefonnummer, postadresse, legekontor og HPR-nummer
  2. Kvalitetsindikatorer som viser forandringer over tid, for eksempel legemiddelgjennomgang som viser antall pasienter som bruker 3 eller flere legemidler – se fullstendige indikatorlister her: www.kvalipedia.no – “Indikatorliste”. Disse opplysningene blir lagret på en slik måte at det kun er legen selv som kan finne frem opplysninger. Legens ID er et pseudonym/anonymisert slik at virksomheten ikke kan koble opplysninger til enkeltleger.
  3. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Senter for kvalitet i legekontor bruker informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed spore din bruk av nettsiden tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jfr. Ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på skilnet.no: Mailchimp og kontaktskjemaer
Følgende informasjonskapsler brukes på eportal.skilnet.no: Kun info om pålogget bruker.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar relevant e-post fra oss hva gjelder vårt virke som bedrift og kvalitetsarbeid generellt. For at vi skal kunne sende e-post må du selv registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre, men sendes ut via Mailchimp (Nyhetsbrev), Postmarkapp (e-post fra ePortalen) og Outlook (kommunikasjon internt). 

Kurspåmelding

På nettsiden skilnet.no kan du gå videre til påmeldingsskjema som er tilknyttet eportal.skilnet.no. I påmeldingsskjema melder du på deg og/eller ditt legekontor ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og EPJ-leverandør. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til å administrere kurset og markedsføring i form av invitasjon til å motta nyhetsbrev. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. Datainnsamlingen er frivillig, men nødvendig for å delta på kurs og få tilgang til eportal.skilnet.no. Virksomheten sletter data på forespørsel.

Tredjeparter

Virksomheten leverer aggregert statistikk (minimum 10 leger), på kommunenivå, til kommuner ved kommunesamarbeid. Alle brukere i ePortalen som deltar på kurs har selv tilgang til egen statistikk. E-postadressen, adresse og legekontor blir brukt i forbindelse med kommunikasjon og organisering av gruppemøtene for de som deltar på kurs. Vi bruker BuyPass for å autentisere brukere før de kan se egne data fra Medrave. Klikk her for å se BuyPass sin personvernerklæring. 

Sletting, sikring og arkivering

Data blir arkivert i backups hos DigitalOcean. Gode rutiner for å sikre data.
Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no