Midlertidig refusjonsordning

Den 16.8.2021 utlyste Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet at næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet.

NB! Dette er en enkeltbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet, og refusjonsordningen gjelder så lenge bevilgningen rekker.

Hva dekkes?
  • Kursavgift opp til 4000 NOK
  • Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid/praksis i arbeidstiden. Det kan søkes om refusjon for inntil 2 hele, eller 4 halve dager per år og i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon
  • Ordningen gjelder fra annonseringsdato 17.08.21
Tildelingskriterier

Kriterier: Tildelingskriterier for refusjon kurs fastleger.pdf

  • Dokumentert fravær fra praksis* (møtene legges til ordinær arbeidstid / 08:00 – 16:00)
  • Kursbevis*
  • Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis**

*Dokumentasjon

Etter fullført kurs fra SKIL kan du automatisk laste ned kursbevis, i tillegg til dokumentasjon fra SKIL for fravær fra praksis. Det er sendt søknad om forhåndsgodkjenning av kursene over til Fond for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

**Medrave
Ved kvalitetspakkene i legemiddelgjennomgang, antibiotika, pasientforløp og kloke valg gir uttrekksprogrammet Medrave4 nyttige data for oversikt over praksis. Uttrekksprogramvaren er kompatibel med journalsystemen Infodoc Plenario, System X og CGM Allmenn.

Programmet dekkes ikke av refusjonsordningen, og bestilles av Medrave direkte på [email protected]

Noen kommuner dekker programvaren for sine legekontor, og alle legekontor i Praksisnett (forskningsnettverket) får også dekket dette gratis.

Les mer om datakilder her: www.skilnet.no/data

Hvilke SKIL-kurs dekker kriteriene?

Kliniske emnekurs (kvalitetspakker) som er forhåndsgodkjent av kvalitetsfondet:

Alle kliniske emnekurs (kvalitetspakker) med påmeldingslenke finner du på denne siden eller trykk på et av kursene for å lese mer.

Merk: Kun én lege (gruppeleder) melder på en hel gruppe, alle andre i gruppen får mail med informasjon. Les mer om rollen som gruppeleder. I påmeldingsskjemaet setter dere opp dato for det første møtet. Spørsmål om SKIL-kurs sendes til SKIL på [email protected]

Vi har kun oversikt over hvilke SKIL-kurs som dekkes av refusjonsordningen, og vi har ikke oversikt over ev. andre aktører som tilbyr kurs som møter tildelingskravene.

Hvordan søker jeg refusjon?

Søknadsskjema: klikk her for å gå til søknad
SKILs godkjente kurse er lagt inn i en nedtrekksmeny over forhåndsgodkjente kurs (i det nettbaserte søknadsskjemaet), slik at søkere lett kan søke refusjon for å ha deltatt i kurset.

Informasjon: Klikk her for mer informasjon om refusjonsordningen

Spørsmål? Alle spørsmål vedrørende refusjonsordningen sendes direkte til Kvalitetsfondet på e-post: [email protected]

SKIL-kurs som er forhåndsgodkjent av Kvalitetsfondet

SKIL har kliniske emnekurs tilpasset smågrupper, bestående av tre møter på en halv dag med forutgående e-læringskurs. På møtene vurdere legene egen praksis, planlegger og følger opp kvalitetsprosjekt. Møtene er spredt i tid med 7-8 måneder. SKIL tilbyr nå følgende kliniske emnekurs:

Kommunesamarbeid?

Kvalitetsarbeid blir enda bedre sammen med andre samarbeidspartnere! Tips din kommune om kommunesamarbeid med SKIL, som også gir kommunen mulighet til å arbeide systematisk med kvalitetsarbeidet! Mer informasjon finner du på www.kommunesamarbeid.no