Veilederinformasjon

Ønsker du mer informasjon om hva det betyr å være veileder i SKIL? Eller skal du sette i gang med en ny gruppe og ønsker oppfriskning på hva du må forberede og sende inn? Velg det som er aktuelt for deg under.

Bli en del av SKILs veilederteam

Hvorfor bli SKIL-veileder?
 • En spennende jobb innen veiledning av legekontor etter SKIL-modellen
 • Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ
 • Invitasjon til deltakelse på vår årlige veiledersamling
 • Mulighet for å delta på Legeforeningens Høstmøte – Leger for:bedring
 • Installasjon av Medrave på ditt kontor når du veileder minst en gruppe hver 12. mnd.
 • Du får kvalitetssystemet Trinnvis gratis i ett år fra du er godkjent veileder
 • 15.600,- per veilederoppdrag (3 gruppemøter ELLER halvdagsseminar)
Hvem kan bli veileder?

Har du verdifull kompetanse som vi etterspør er det et pluss, men veiledererfaring er IKKE et krav for nye veiledere. Bakgrunn og erfaring som er verdifull som veileder kan være:

 • Veileder fra allmenn- og samfunnsmedisin
 • Maturity Matrix-veileder
 • Praksiskonsulent og/eller –koordinator
 • Fylkesveileder for turnusleger
 • SAK-veileder
 • Veileder i KTV-prosjektet
 • Eller tilsvarende
Forberedelser og egeninnsats

Vi ønsker at veiledere i SKIL gjennomfører vårt gratis e-læringskurs, Grunnkurs i Kvalitetsarbeid på Legekontor (GKL), 3 tellende kurstimer, eller tilsvarende. Som veileder i SKIL har du også mulighet til å gjennomføre «Forbedringutdannelse for leger» (FUL) som arrangeres av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Husk at du som veileder primært er spesialist på kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet og ikke selve temaene i kursene. Du vil allikevel få en faglig oppdatering på temaene ved å gjennomgå e-læringskursene knyttet til gruppemøtene.

 

VIKTIG INFORMASJON
Som veileder forventer vi at du kan veilede alle våre kliniske emnekurs. Per i dag har vi flere kliniske emnekurs som er bygget opp på SKIL-modellen, du finner alle våre kurs og kvalitetspakker her: www.skilnet.no/pakker

man-in-beige-blazer-holding-tablet-computer-3184328
Kan jeg bli SKIL-veileder?

Ta testen “kan jeg bli SKIL-veileder” for å se om du har det som trengs for å bli en del av vårt veileder-team!

Testen kommer snart

Informasjon til aktive veiledere

Veilederopplæring

SKILs pakke for utdanning av veiledere består av 3 trinn:

 1. SKIL Gruppelederkurs (1 time) er et e-læringskurs som inneholder grunnleggende informasjon om hvordan SKILs grupper ledes, inkludert grunnleggende bruk av SKIL e-portal og hovedelementene i SKIL-modellen. Meld deg på her.
 2. Grunnkurs i kvalitetsarbeid for legekontor (4 x 45 minutter) er et e-læringskurs som går gjennom forbedringsteori med vekt på gjennomføring av kvalitetsarbeid på legekontor. Her går vi gjennom sentrale begreper, kilder til data, kvalitetsindikatorer, ledelse, planlegging og oppfølging av kvalitetsprosjekt. Meld deg på her.
 3. Gjennomgang med SKIL (1 time) er en gjennomgang av en av oss i SKIL hvor vi både oppsummerer det viktigste, svarer på spørsmål du måtte ha og hjelper deg med å komme igang.

Dersom det er noe du lurer på kan du alltid kontakte oss via k[email protected]

1. Forespørsel om veilederoppdrag

Når en ny gruppe melder seg på vil vi konktakte aktuelle veiledere og eventuelt gi gruppens forslag til første møtedato.

Takker du ja til en forespørsel om veilederoppdrag registrerer SKIL deg som veileder for den aktuelle gruppen i ePortalen. Du får da tilgang til å administrere gruppen, det vil blant annet si at du kan:

  • Legge til møtedato og -tid
  • Registrere oppmøte
  • Sende ut brev til alle i gruppen
2. Kontakt gruppen

Alle gruppene har en gruppeleder som skal ha kontakt med resten av gruppen sin. Det enkleste er ofte at du som veileder kommuniserer med gruppeleder, for eksempel når du avtaler eller endrer møtedato.

Noen grupper foreslår dato for første gruppemøte når de melder seg på. Dersom møtedato ikke er foreslått, eller den ikke passer for deg som veileder finner du sammen med gruppeleder ny dato. Første gruppemøte BØR avtales i god tid, gjerne 3-4 uker, slik at man har god tid til å få installert Medrave på kontorene. Som regel går installasjonen fort, men ting kan oppstå under en installasjon.

Veileder kontakter gruppen (fortrinnsvis gruppeleder) i korrespondansen. Kontaktinformasjon til gruppen inkludert hvem som er gruppeleder finner du under i ePortalenDu bør spørre gruppen om noen av dem ser mulige rollekonflikter ved å ha nettopp deg som veileder.

Møtedatoen registreres i ePortalen når den er avtalt! Kontakt oss på [email protected] dersom du trenger hjelp. Det er viktig å legge inn møtedato da det er knyttet opp mot mange automatiske og viktige e-poster som sendes ut til deltakerne både før og etter gruppemøtet.

Det er greit å tenke på følgende når du kontakter gruppeleder:

 • Hvor skal møtet være?
 • Skal møtet holdes via video?
 • Skal det bestilles inn mat? Hvem tar ansvaret for dette? (SKIL dekker ikke mat/drikke)
 • Dersom du ønsker å benytte deg av projektor – er det tilgang til dette på møterommet?
 • Be deltakerne å ha med PC/nettbrett og internet/smarttelefon
3. Viktig møteinformasjon

Dersom du ikke er godt kjent med SKIL ePortal, kontakt oss på [email protected] for en demonstrasjon.

Før møtene BØR du gjennomføre e-læringskurset som tilhører møtet og det anbefales at du ser gjennom arbeidsark knyttet opp til møtene. Dersom du har praktiske eller faglige spørsmål – kontakt oss.

Under møtene du registrere oppmøte i ePortalen ved å fjerne deltakere som IKKE har deltatt på gruppemøtet. Dersom du trenger hjelp til registrering/avregistrering, se videoforklaring (2:10 – 2:32) eller ta kontakt med oss på [email protected]. Du trenger ikke å sende oss manuell presensliste, dette er avklart med spesialitetskomitéen.

Du får tilgang til Medrave sin online demoversjon og du KAN bruke demoversjonen under møtene for å demonstrere ulike funksjoner i Medrave. Demo: https://demo.medrave.com/Norway/ Brukernavn og Passord får du ved å henvende deg til oss på epost: [email protected]

 

Nettmøte

Det kan være flere årsaker til at det er ønskelig å gjennomføre møtet via nett. Under Covid-19-utbruddet er dette anbefalt for å unngå unødvendig smitterisiko. Et vellykket møte på video kan fungere svært bra, samtidig krever det litt tilpasninger i forhold til vanlige møter:

 • Benytt en enkel plattform som ikke krever spesielt mye tekniske ferdigheter eller innlogging, vi anbefaler å bruke følgende lenke: www.whereby.com/skil. Dette er en kanal eiet av SKIL hvor det er plass til inntil 12 deltakere.
 • Husk å gi deltakerne informajson om hvordan de kommer inn på møterommet (lenken over). Sendes gjerne til gruppeleder som kan videreformidle til de andre.
 • Det kan være lenge å sitte sammen i 3 timer sammenhengende på videomøte, og en fremgangsmåte kan være at du deltar første 30-60 minutter og går gjennom dagens agenda, før deltakerne jobber med arbeidsarket sammen og dere tar en oppsummering på slutten. Her vil det avhenge både av hvordan du ønsker å jobbe og hvordan gruppen fungerer.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Vi jobber med å etablere en egen møteløsning i SKIL ePortal hvor deltakerne får en SMS for automatisk pålogging på møtet.

4. Kompensasjon og fakturering

Faktura sendes Administrasjonsansvarlig på e-post: [email protected] med møtesats + ev. refusjon av reiseutgifter. Fakturaen spesifiseres med følgende informasjon:

 • Emnekurs
 • Gruppenavn/Sted
 • Dato
 • Eksempel: «Legemiddelgjennomgang, Molde Kommune, 01.05.2020»

Satsene gjelder fra 1. januar 2019:

 1. møte: 6.000,- + ev. reisekostnader
 2. møte: 4.800,- + ev. reisekostnader
 3. møte: 4.800,- + ev. reisekostnader
5. Veilederpoeng

Veiledningsvirksomhet gir 4 poeng per møte, men du må selv gi beskjed til SKIL om å få utstedt poengene som veilederbevis da dette gjøres manuelt. Send epost med antall møter du har holdt til [email protected].

Definisjoner

Veileder
SKILs veileder, spesialist innen kvalitetsarbeid

Gruppeleder
Leder for gruppen (kan være grupper bestående av flere kontorer)

Kontaktperson
Felles kontaktperson på det enkelte kontoret (viktig dersom gruppen består av flere kontorer)

IT-kontaktperson
IT-ansvarlig på det enkelte kontoret (involvert bl.a. i installasjon av Medrave).

black-and-white-vhs-tape-on-white-wooden-surface-1302308
Videoforklaring av ePortalen (4 min.)

Se videoforklaring til ePortalen for mer detaljert forklaring på de ulike oppgavene som skal uføres i forbindelse med veilederoppdraget.

shutterstock_637166569
Vi ønsker din tilbakemelding

Vi ber om at du som veileder sender inn et kort tilbakemeldingsskjema for veiledere etter gruppemøtene. Tilbakemeldingene benyttes til å gjøre forbedringer.