Kartlegging gjennom kurset «Ditt EPJ-løft»

SKIL har i samarbeid med Direktoratet for Ehelse laget et meritterende e-læringskurs som omhandler funksjonene:

 • Nasjonalt Laboratoriekodeverk
 • Digital Dialog Fastlege
 • Elektronisk overføring av journal
 • Samstemmingsmodul for legemidler

 

Kurset består av både en generelle innledning til de ulike delene, samt praktiske videoer som viser hvordan funksjonene fungerer. SKIL har mottatt alle nødvendige videoer for Infodoc Plenario og CGM, noen videoer fra System X og ingen fra øvrige leverandører. Kurset ble lansert i november 2016 for Infodoc Plenario-brukere, januar 2017 for CGM-brukere. Selv om ikke alle videoene er klare for System X-brukere ble det uferdige kurset lansert september 2017.

En obligatorisk del av kurset er å fylle ut en kartlegging både i forkant og ca. en måned etter gjennomført kurs. Kursbevis utstedes ikke før dette er gjort.

Det er mottatt 99 svar hittil.

Beskrivelse av respondentene:

 • 78% er fastleger
 • Hvor lenge har du vært fastlege?
  • < 1 år: 10% (8/77)
  • 1-5 år: 36% (28/77)
  • 6-10 år: 18% (14/77)
  • 11-20: 17% (13/77)
  • > 20 år: 18% (14/77)
 • Er du IT-ansvarlig?
  • Ja: 47% (36/77)
  • Nei: 53% (41/77)
 • Journalsystem som ble benyttet
  • CGM Journal: 30
  • Infodoc Plenario: 63
  • System X: 6