KVALITET I ERESEPT

ker_mork
Direktoratet_for_e-helse_horisontal_logo_RGB_farge

Kvalitet i e-resept (KER)

e-læringskurs og gruppemøte - 5 poeng

Velkommen til kurs i Kvalitet i e-resept – et e-læringskurs utviklet av Direktoratet for e-helse og Senter for Kvalitet i LegekontorKurset er egnet for alle norske leger (både på sykehus, sykehjem og i allmennpraksis), og gir viktig kunnskap om hvordan løsningen skal brukes for å unngå feil.

Dette kurset tar for seg hvordan e-resept er bygget opp, med vekt på Reseptformidleren. Vi vet at svært mange pasienter har feil resepter i Reseptformidleren, noe som er en fare for pasientsikkerheten. Ved å få til en felles innsats har vi muligheten til å bedre dette!

Kurset består av følgende to komponenter:

  • E-læringsmodul (2 x 45 min)
  • Gruppemøte som avtales lokalt (3 x 45 min).