Kvalitetsindikatorer i Allmennpraksis

Kvalitetsindikatorer i allmennpraksis

Praksisorganisering og ledelse

Område 1 – intern organisering

 1. Kontoret driver årlig systematisk evaluering av data fra egen praksis (ja/nei)
 2. Andel av legene i praksis, som er spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin (x av y)
 3. Det holdes regelmessige personalmøter (inkludert agenda og referat) («nei», «ja- sjeldent», «ja- annenhver måned», «ja, hver måned»)

Område 2 – tilgjengelighet

 1. Antall kalenderdager til tredje neste ordinære ledige time (gj.snitt for hver arbeidsdag i rapportperioden)
 2. Gjennomsnittlig antall pasienter som har fått time samme dag (antall ledige timer/antall listepasienter)
 3. Hvilke digitale tjenester tilbys pasientene? («Timebestilling på SMS», «sikker time-/reseptbestilling på nett», «E-kontakt», «E-konsultasjon»).
 4. Legevakt (antall pasienter innom legevakt/antall pasienter på listen)

Område 3 – rutiner og internkontroll         

 1. Legene kan vise at de har tilgang til og bruker dokumenterte retningslinjer og prosedyrer i behandlingen (Ja/Nei). Beskriv:
 2. Medarbeiderne kan vise at de har tilgang til og bruker dokumenterte retningslinjer og prosedyrer i behandlingen (Ja/Nei). Beskriv:
 3. Medarbeiderne dokumenterer enkle pasientkontakter (ved oppmøte/telefon) («ja, alltid», «ja, etter vurdering», «nei»)
 4. Legekontoret har rutiner for innhenting og behandling av avviksmeldinger («nei», «ja, brukes lite», «ja, brukes aktivt»). Beskriv:
 5. Antall på kontoret som har fått opplæring og trening i basal førstehjelp siste år (antall med opplæring / antall personer på kontoret)
 6. Andel av medarbeiderne på kontoret som har vært på kurs siste år (antall med opplæring / antall personer på kontoret. NB! Møter med Legemiddelindustrien/utstyrsleverandører teller ikke med) (x av y).

Område 4 – pasientmedvirkning

 1. Legekontoret har ila. siste 3 år utført brukerundersøkelse blant pasientene. (ja/nei). Beskriv:
 2. Legekontoret har en ris-/ros-kasse eller lignende som gir pasientene mulighet til å gi tilbakemelding, evt. anonymt (ja/nei).
 3. Praksis har skriftlige rutiner for mottak og behandling av klager fra pasientene (ja/nei). Beskriv:

Område 5 – generell utforming av legekontoret

 1. Mulig å komme seg frem for rullestolbrukere (ja/nei)
 2. Heis (ja/nei)
 3. Automatiske døråpnere til fellesarealer (ja/nei)
 4. Handicap-toalett med trinnfri adgang (ja/nei)
 5. Handicap-parkering, minst en merket plass nær hovedinngang (ja/nei)
 6. Ledelinje for synshemmede (ja/nei)
 7. Informasjonsskilter er tilgjengelige og har god belysning og minst 5 cm store bokstaver (ja/nei)
 8. Markering av glassflater (ja/nei)

 

Klinisk-faglig kvalitet

Område 6 – legemiddelgjennomgang

 1. Andel pasienter med 4+ legemidler hvor det er utført legemiddelgjennomgang det siste året (x av y)
 2. Andel pasienter over 65 år som siste år har fått forskrevet legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger (x av y)

Område 7 – oppfølging av kronisk syke    

 1. Andel av pasienter med diabetes som har gjennomgått årskontroll jf. Noklus-skjema (antall pas. hvor «årskontroll» står nevnt i journaltekst eller takst 109 er tatt)
 2. Antall pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (minst 5 kroniske sykdommer / demens / utviklingshemming / rusmisbruk / alvorlig psykisk sykdom / eldre med minst 10 faste legemidler / får oppfølging fra hjemmesykepleien)
 3. a. Andel av pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper som har mottatt sykebesøk siste år.

          b. .. hvor det er holdt ansvarsgruppemøte siste år (takst 14).

          c. .. hvor det er holdt dialogmøte siste år (takst L35/L35d).

Område 8 – antibiotikaforskrivning

 1. Andel pasienter med luftveisinfeksjoner (R72, R75, R76, R81) behandlet med antibiotika (antall med antibiotikaresepter / antall med luftveisinfeksjoner).
 2. Andel pasienter med luftveisinfeksjoner (R72, R75, R76, R81) behandlet med antibiotika som har fått behandling med penicillin V (antall med penicillin V / antall behandlet med antibiotika).