fbpx

Bruksanvisning for kvalitetsseminar

Vil du melde på din gruppe? Kom i gang – informasjon til gruppeledere

1. Finn tema og dato for kvalitetsseminar

Finn aktuelt kvalitetsseminar

Oversikt over SKILs kvalitetsseminar finner du her.

Vi foreslår å starte med SKIL basisseminar, men dere kan velge et mer spesifikt tema om dere ønsker det.

På siden til det enkelte kvalitetsseminaret finner du:

  • Relevante kompetansemål i den nye spesialitetsforskriften.
  • Antall godkjente poeng/timer og type kursgodkjenning.
  • Forhåndsvisning av kursmateriell.

 

Informer aktuelle deltakere

Det er viktig å motivere andre til å delta, derfor kan det være nyttig å ta opp kvalitetsseminar for eksempel på ALU-møte eller en e-post til leger og andre aktuelle deltakere.

2. Invitere til kvalitetsseminar

Kommuneoverlege eller annen ansvarlig for kvalitetsseminaret inviterer til kvalitetsseminar via SKIL kommunedashboard som du logger på her.

Velg «planlegg og inviter til kvalitetsseminar»

Du får nå opp en invitasjons-side med oversikt over registrerte brukere i din kommune. Første invitasjon krever ofte litt opprydding:

Velg deltakere som skal motta invitasjon

Her kan du legge til alle du ønsker, uavhengig av hvem de er eller hvor de arbeider.

Eksisterende brukere krysses av i oversikten.

Nye brukere: velg legg til deltaker etter «Flere mottakere»

  • Søk først etter om brukeren eksisterer i ep0rtalen.
  • Hvis ikke: Opprett ny bruker:

Du kan ikke slette brukere. Om noe ikke stemmer, kontakt SKIL på [email protected] så ser vi på det.

Velg tidspunkt og sted for kvalitetsseminaret

Dette kan også endres senere.

Velg «forhåndsvis e-post»

Her ser du hvordan invitasjonen ser ut som sendes til deltakerne. Den er standardisert og kvalitetssikret av SKIL.

 

Trykk på «Opprett seminar og inviter valgte brukere»

3. Følge opp påmeldinger

Gå inn på forsiden til Kommunedashboard

Du vil nå finne kvalitetsseminaret under Kommende seminar

Klikk på seminaret

Du får oversikt over seminarets dato, sted, hvem som er inviterte og hvem som har takket ja til seminaret. Du har da mulighet til å purre på dem som ikke har svart.

Legg til ny deltaker

For å legge til flere deltakere kan du trykke på «Legg til deltaker» nederst til venstre.

  • Sjekk først om deltakeren har bruker i SKIL eportal.
  • Hvis ikke, opprett en ny deltaker på samme måte som under invitasjon til kvalitetsseminaret.

 

Endre tidspunkt og sted for seminar

Øverst kan du redigere tidspunkt og sted for seminaret.

4. Holde kvalitetsseminar

Før seminaret – se gjennom kursmateriell

Vi anbefaler å gå gjennom kursmateriell før seminaret. Noen av kursene har e-læringsmodul som skal gjennomføres før møtet, alle har arbeidsark (skjema) som skal fylles ut på møtet.

Arbeidsarket fungerer både som en kjøreplan for møtet, og inneholder endel spørsmål for refleksjon og evaluering underveis. De danner også grunnlag for kvalitetsrapporten som mottas (dersom minst 10 deltakere fyller ut). Første side inneholder en timeplan for seminaret.

Noen kommuneoverleger ønsker også å legge frem egne idéer eller tanker om kvalitetsarbeidet før seminaret, det er selvsagt helt ok.

Under seminaret – sørg for at alle deltakerne kommer inn på SKIL ePortal og finner arbeidsark

Alle deltakerne skal ha tilgang til SKIL ePortal og finne kurset under sin egen profil når de logger på.

Innlogging skjer normalt med Helse-ID (Bank-ID, Buypass el).

Dersom noen har problemer med innlogging – ring vår hotline på 94 20 70 70

 

Etter seminaret – bekreft deltakerlisten

Det er viktig å fjerne dem som ikke deltok på møtet og trykke på bekreft deltakerlisten nederst.

Du finner alle tidligere seminar under «Tidligere seminar»

5. Praksiskompensasjon til legene

Midlertidig refusjonsordning fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Etter fullført kvalitetsseminar vil legene automatisk få informasjon om hvordan de søker om praksiskompensasjon. Kommuner kan også søke om lønnstilskudd for fastleger som har deltatt på kvalitetsseminar.

Legene må sende inn kursbevis som de kan laste ned fra SKIL ePortal når de har fullført arbeidsarket.

Du kan lese mer om kompensasjonsordningen på denne siden.

6. Kvalitetsrapport

Du finner kvalitetsrapporten i forsiden på kommunedashboard.

Ca. 2 uker etter fullført kvalitetsseminar laster vi opp kvalitetsrapporten dersom minst ti deltakere har fullført kurs.

I den forbindelse vil vi også ha et kort møte med deg for å få tilbakemelding på hvordan alt fungerte.