Dreiebok for kommunesamarbeid

Praktisk informasjon for kommuner som har kommunesamarbeid

1. Kommunedashboard

Kommunedashboard er SKILs styringsverktøy for å administrere kvalitetsarbeid på legekontoret. Her finner du følgende menyer:

 • Oversikt over leger i kommunen: gir oversikt over alle legekontor, leger og vikarer på kontorene, hentet fra Helfos fastlegeregister.
 • Informer om kvalitetssamarbeid: gir deg mulighet til å informere om kvalitetssamarbeidet til kommunens fastleger.
 • Inviter legene til kvalitetsseminar: gir deg mulighet til å opprette og invitere legene til kvalitetsseminar i kommunen. Legene vil automatisk få en epost hvor de må bekrefte eller avkrefte deltakelse.
 • Pasientundersøkelser: gir deg mulighet til å gjennomføre pasientundersøkelser i kommunen.
 • Kvalitetsrapport: presenterer resultater fra de ulike SKIL-aktivitetene.
 • Kommunens registerdata: lenker videre til Helsedirektoratets allmennlegestatistikk.
 • Medrave registerdata: lenker videre til Medrave Prisma som gir oversikt over aggregert statistikk fra kommunen samlet inn via uttrekksprogrammet Medrave.
 • Egen kommune: gir deg oversikt over detaljer rundt den inngåtte avtalen med SKIL.

Du logger på SKIL Kommunedashboard med BankID el. på følgende lenke: https://eportal.skilnet.no/dashboard/kommuner

2. Veilederopplæring

Ved kommunesamarbeid ønsker vi å rekruttere en lokal veileder som får opplæring og veileder kommunens grupper. Dette kan enten være en kommuneoverlege eller interessert fastlege.

Det varierer i hvilken grad gruppene er avhengige av ekstern veileder. Noen grupper klarer seg fint men kun lokal gruppeleder, mens andre trenger ekstern veileder kun på første gruppemøte. Veileders viktigste rolle vil være å bistå deltakerne med å planlegge og følge opp sine kvalitetsprosjekter. Samtidig veiledes deltakerne i stor grad gjennom å fullføre oppgaver underveis i kursene.

Denne veilederen vil motta opplæring fra SKIL, les mer på SKILs veiledersider.

3. Organisere kvalitetspakker

Kvalitetspakkene er kjernen i kommunesamarbeidet med SKIL. En kvalitetspakke består av 3 kollegagruppemøter hvor legene vurderer kvalitet i egen praksis, planlegger og følger opp kvalitetsforbedring knyttet til et bestemt tema.

For mer informasjon om kvalitetspakker og oversikt over tema, klikk her.

Etter påmelding av en kommune vil kommuneoverlege eller annen kommunal leder få tilgang til kommunedashboard.

Påmelding til kvalitetspakker skjer i 3 trinn:

 1. Kommuneoverlege sender informasjon om kvalitetspakker via kommunedashboard
 2. Interesserte leger svarer med informasjon om hvilke tema som interesserer dem og om de er med i en gruppe allerede.
 3. Kommuneoverlege organiserer grupper og ber en gruppeleder per gruppe om å melde seg på.
 4. En gruppeleder fra hver gruppe melder på gruppen sin via SKILs påmeldingsløsning.
4. Organisere kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Kvalitetsseminaret varer i 6 skoletimer (6×45 minutter) og holdes enten i eller etter kontortid.  Det anbefales at både fastleger, kommuneoverlege og andre involverte i kvalitetsarbeid i kommunen deltar.

Når du oppretter kvalitetsseminar vil alle inviterte motta en mail hvor de enten må akseptere eller avslå invitasjonen innen to uker. Du kan følge med i kommunedashboard hvem som har meldt seg på.

For mer informasjon om kvalitetsseminar, se egen side om dette.

5. Gjennomføre pasientundersøkelse

Når du trykker på pasientundersøkelser får du opp en lenke som kan sendes enten via SMS, mail eller legges på kommunens hjemmesider. Den lenker direkte til en spørreundersøkelse som baserer seg på FHI´s skjema brukererfaringer med fastlegen og fastlegekontoret, videre bearbeidet av NFA og SKIL.

6. Kvalitetsrapport

Under kvalitetsrapport i kommunedashboard finner du foreløpig oversikt over gjennomførte kvalitetspakker og fastlegers erfaringer med kvalitetsarbeid i kommunen. Det vil utvikles flere indikatorer fortløpende.

Har du spørsmål til oss? Kontakt oss på [email protected]

black-and-white-vhs-tape-on-white-wooden-surface-1302308
Tutorial | kommunedashboard (5 min.)

Se videoforklaring til kommunedashboard for mer detaljert forklaring på de ulike oppgavene.