fbpx

Veileder for kommunesamarbeid

Steg-for-steg fremgangsmåte for kommuner

Kommunesamarbeid med SKIL består av fire trinn som illustrert nedenfor: Informasjonsmøte, opplæringsmøte, kvalitetsseminar og kvalitetsrapport.

Du kan lese mer om innholdet i kvalitetsseminarene her.

1. Informasjonsmøte

Ansvarlig for fastlegetjenesten i kommunen får først et tilbud om informasjonsmøte med SKIL. På informasjonsmøte er både kommunal ledelse og kommuneoverleger inviterte.

Vi kartlegger kommunens ønsker og behov for kvalitetsarbeid og forteller mer om SKILs tilbud, før vi konkretiserer en plan fremover om hvilke tilbud som er aktuelle, og når det er riktig å komme i gang.

2. Opplæringsmøte

På dette møtet går vi gjennom hvordan kommunen inviterer til og holder kvalitetsseminaret. Det gis også spesifikk informasjon om det kvalitetsseminaret som er valgt.

Det gis også en gjennomgang av SKIL kommunedashboard, som benyttes i den videre ledelsen av kvalitetsseminaret.

3. Organisere kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger, helsesekretærer og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Kvalitetsseminaret organiseres av kommunen med støtte fra SKIL, og på seminaret benytter alle deltakerne arbeidsark i SKIL ePortal som leder gjennom de ulike delene av dagen.

Deltakerne kan selv laste ned kursbevis etter endt seminar og vil kunne søke om praksiskompensasjon fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

4. Kvalitetsrapport

1-2 uker etter gjennomført kvalitetsseminar vil kvalitetsrapporten være tilgjengelig i SKIL kommunedashboard, dersom minst 10 leger har deltatt på kvalitetsseminaret. Rapporten inneholder oversikt over hvilket kvalitetsarbeid som gjøres, kartlegging av kvalitet av tjenestene, hva som hindrer kvalitetsarbeid og forslag til forbedring fra deltakerne.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på [email protected]

Refusjonsordningen

Søk praksiskompensasjon og refundert kursavgift for kurs i kvalitetsarbeid.

Den 16.8.2021 utlyste Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet at næringsdrivende fastleger, fastlegevikarer og kommuner med ansatte fastleger/vikarer kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet.