2019/04/04 09:30:00

SKIL-KONFERANSEN

04.04.2019

Hvordan kan fastlegeordningen ledes og forbedres?

: for ledere av kommunal helsetjeneste

maria

Maria Jahrman Bjerke

Statssekretær
Helse- og omsorgsdepartementet

cato2

Cato Innerdal

Kommuneoverlege
Molde Kommune

bjørnar

Bjørnar Nyen

Ass. Fylkeslege Telemark
Tidl. Kommuneoverlege, Porsgrunn Kommune

Clarion Hotel Bergen Airport

04.04.2019, kl. 09:30 - 16:30

< 31.01.2019 | 1.000,- (eks. mva.)

> 31.01.2019 | 2.000,- (eks. mva.)

Påmeldingsfrist: 15.03.2019

Konferansen søkes godkjent som tellende kurs 7 timer i spesialistutdanning i samfunnsmedisin ; administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere, samt 7 timer valgfrie kurspoeng i videre og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin.

Dersom du har matallergi/-intolerranse og har behov for tilpasning, gi oss beskjed i forkant slik at kjøkkenet kan tilpasse serveringen din.

- Kaffe, te og Pure Water hele dagen
- Sunt og Søtt i pauseområdet ved ankomst og fra kl. 14:00
- Spennende lunsj i restaurant Sound

Dersom du har spørsmål i forbindelse med konferansen, ta kontakt med markedsansvarlig, Karianne Alvilde Gether på e-post: karianne@skilnet.no

09:30 - 09:45

VELKOMMEN

Petter Brelin : Leder, Norsk forening for allmennmedisin
Nicolas Øyane : Daglig Leder, SKIL

09:45 - 11:30

LEDELSE AV KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR

Hvordan kan riktig ledelse bidra til å oppfylle forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid
i helse- og omsorgstjenesten? (ca. 60 min.)

 Forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.
T.B.A. : Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Politiske mål og strategier for å styrke kvalitetsarbeidet på legekontor
Maria Jahrmann Bjerke : Helse- og omsorgsdepartementet

Erfaringer med ledelse av fastlegetjenesten i Molde kommune, hva engasjerer?
Cato Innerdal : Kommuneoverlege i Molde

Diskusjon
Hvordan kan riktig ledelse bidra til å oppfylle forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? (ca. 45 min.)

11:30 - 12:30

LUNSJ

12:30 - 14:15

KVALITETSKONTROLL
- KILDER TIL DATA OM FASTLEGETJENESTEN

Kommunalt Pasient- og Brukerregister, kilde til informasjon fra fastlegekontorene.
Julia Nemeth : Helsedirektoratet

Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer, praktiske erfaringer.
Bjørnar Nyen : Spesialist i samfunnsmedisin

Uttrekk av journalsystem som kilde til kvalitetskontroll.
Svein Gjelstad : Daglig Leder, Medrave Norge

Diskusjon
Hva benytter ulike kommuner som kilde til kvalitetsdata? (ca. 45 min.)

14:15 - 14:30

KAFFEPAUSE

14:30 - 16:15

LOKALT KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR

Hvordan ønsker kommunene å organisere kvalitetsarbeid i egen kommune?

SKIL-modellen for kvalitetsforbedring på legekontor
Nicolas Øyane : Fastlege og Daglig Leder, SKIL

Veiledning av fastleger, hva motiverer til forbedring?
Peter Christersson : Fastlege og kommuneoverlege, Stavanger Kommune

Nytte av kvalitetsrapporter for kommunens kvalitetsarbeid
Line Cecilie Christiansen : Fastlege og Kommuneoverlege, Stavanger Kommune

16:15 - 16:30

OPPSUMMERING

Påmeldingsskjema
clarion
clarion4
clarion2
PlayForward2