2019/04/04 09:30:00

SKIL-KONFERANSEN 04.04.2019

HVORDAN KAN FASTLEGEORDNINGEN LEDES OG FORBEDRES?

: for ledere av kommunal helsetjeneste

maria

Maria Jahrman Bjerke

Statssekretær
Helse- og omsorgsdepartementet

cato2

Cato Innerdal

Kommuneoverlege
Molde Kommune

bjørnar

Bjørnar Nyen

Ass. Fylkeslege Telemark
Tidl. Kommuneoverlege, Porsgrunn Kommune

Clarion Hotel Bergen Airport

04.04.2019, kl. 09:30 - 16:30

2.000,- (eks. mva.)

Påmeldingsfrist: 17.03.2019

Allmennmedisin: godkjennes med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Dersom du har allergier, intoleranser eller annet som gjør at kjøkkenet skal tilpasse serveringen, vennligst opplys om dette ved påmelding.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med konferansen, ta kontakt med markedsansvarlig, Karianne Alvilde Gether på e-post: karianne@skilnet.no

08:45 - 09:30

REGISTRERING

09:30 - 09:45

VELKOMMEN

Petter Brelin : Leder, Norsk forening for allmennmedisin
Nicolas Øyane : Daglig Leder, SKIL

09:45 - 11:30

LEDELSE AV KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR

Hvordan kan riktig ledelse bidra til å oppfylle forskrift om
ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten?

20 min. | Politiske mål og strategier for å styrke kvalitetsarbeidet på legekontor
Maria Jahrmann Bjerke : Helse- og omsorgsdepartementet

20 min. | Forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.
Kari Annette Os : Avd kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

20 min. | Erfaringer med ledelse av fastlegetjenesten i Molde kommune, hva engasjerer?
Cato Innerdal : Kommuneoverlege i Molde

Diskusjon
Hvordan kan riktig ledelse bidra til å oppfylle forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? (ca. 45 min.)

11:30 - 12:30

LUNSJ

12:30 - 14:15

KVALITETSKONTROLL
- KILDER TIL DATA OM FASTLEGETJENESTEN

20 min. | Kommunalt Pasient- og Brukerregister, kilde til informasjon fra fastlegekontorene.
Julia Németh : Helsedirektoratet

20 min. | Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer, praktiske erfaringer.
Bjørnar Nyen : Spesialist i samfunnsmedisin

20 min. | Uttrekk av journalsystem som kilde til kvalitetskontroll.
Svein Gjelstad : Daglig Leder, Medrave Norge

Diskusjon
Hva benytter ulike kommuner som kilde til kvalitetsdata? (ca. 45 min.)

14:15 - 14:30

KAFFEPAUSE

14:30 - 16:15

LOKALT KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR

Hvordan ønsker kommunene å organisere kvalitetsarbeid i egen kommune?

20 min. | SKIL-modellen for kvalitetsforbedring på legekontor
Nicolas Øyane : Fastlege og Daglig Leder, SKIL

20 min. | Veiledning av fastleger, hva motiverer til forbedring?
Peter Christersson : Fastlege og kommuneoverlege, Stavanger Kommune

20 min. | Nytte av kvalitetsrapporter for kommunens kvalitetsarbeid
Line Cecilie Christiansen : Fastlege og Kommuneoverlege, Stavanger Kommune

Diskusjon
Hvordan ønsker kommunene å organisere kvalitetsarbeid i egen kommune? (ca. 45 min.)

16:15 - 16:30

OPPSUMMERING

Påmeldingsskjema

Informasjon om deltager:

Fakturainformasjon:
clarion
clarion4
clarion2
PlayForward2