K U R S   &   K O N G R E S S E R

2018

shutterstock_498089500

PRIMÆRMEDISINSK UKE

HVOR: Oslo
NÅR: Uke 43

PMU arrangeres annethvert år i oktober i Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom NFA, Allmennlegeforeningen og Norsam (fagmedisinsk forening for samfunnsmedisin). Kongressen har siden 2010 vært arrangert på Radisson Blue Scandinavia Hotel ved Holbergs plass. PMU avholdes i uke 43  i år med like årstall.