K U R S   &   K O N G R E S S E R

2018

shutterstock_395731558

VEILEDERSAMLING 2018

HVOR: Bergen
NÅR: 13. – 14. april

SKIL inviterer til kurs/ veiledersamling i Bergen 13-14 april. Tema er «Gode pasientforløp i praksis for utsatte grupper». Kurset / samlingen er godkjent tellende som 15 kliniske emnekurspoeng. Påmeldingsfrist 5. mars!

DSD

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE

HVOR: Tønsberg
NÅR: Uke 17

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen arranger våruka i begynnelsen av mai hvert år. Uka inneholder kliniske emnekurs, kurs i helsepolitikk m.v., og årsmøtene i de to foreningene avholdes.

shutterstock_498089500

PRIMÆRMEDISINSK UKE

HVOR: Oslo
NÅR: Uke 43

PMU arrangeres annethvert år i oktober i Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom NFA, Allmennlegeforeningen og Norsam (fagmedisinsk forening for samfunnsmedisin). Kongressen har siden 2010 vært arrangert på Radisson Blue Scandinavia Hotel ved Holbergs plass. PMU avholdes i uke 43  i år med like årstall.