fbpx

SKIL-kurs

En kvalitetspakke består av et klinisk emnekurs der deltakerne reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer og setter mål. Meld på din smågruppe på SKIL-kurs i dag.

SKIL tilbyr flere kurs med fokus på kvalitetsarbeid på legekontor. SKIL-kurs kan gjennomføres individuelt eller som gruppe og veier 4 – 20 poeng.

Kvalitetspakker

Kvalitetspakker er godkjente kliniske emnekurs mellom 15-18 timer. De er spesielt godt egnet for smågrupper. Kursene består av tre gruppemøter spredt over 8 måneder, før gruppemøtene tas normalt et e-læringskurs. Gruppeleder melder på gruppen, angir dato for første møte og dere er i gang. Resten går av seg selv. Installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Nå får du både refundert kursavgift og/eller praksiskompensasjon for praksisfravær fra praksis gjennom Refusjonsordningen som er bemidlet av Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, DNLF.

Kvalitetspakker

K V A L I T E T S P A K K E
Bedre liv med diabetes (DIA)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Sunn seksuell helse hele livet (SHL)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Vanedannende legemidler (VLM)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Legemiddelgjennomgang (LMG)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Kloke valg (KV)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Riktigere antibiotika (RAK)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Sykmeldingsarbeid for leger (SFL)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Pasientforløp sårbare grupper (PSG)

Kvalitetspakken søkes refusjonsgodkjenning

K V A L I T E T S P A K K E
Stoffskifte

Kvalitetspakken søkes refusjonsgodkjenning

Gratis e-kurs

Gratis e-kurs

Gruppelederkurs
Grunnkurs kvalitetsarbeid
Trygg med Trinnvis
Kvalitet i e-resept
Diagnosekodekurs
VeRaVest Radiologi
E-konsultasjon
shl seksuell helse hele livet