Velkommen til Riktigere Antibiotikaforskrivning (RAF)
Klinisk emnekurs (15 poeng)

Velkommen til kurs i Riktigere Antibiotikaforskrivning (RAF)

e-læringskurs gjennomføres i forkant av alle gruppemøtene – dette gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet. Avsluttes med en kursprøve. Alle e-læringskurs og kursprøver finner du i SKILs ePortal.

Egne data fra din legepraksis hentes ut fra uttrekksprogrammet Medrave – rapporten gir deg en unik oversikt over egne data som motiverer til kvalitetsoppfølging av dine pasienter.

Gruppemøter med veileder tilstede ved ditt legekontor. Dersom det er 6 eller færre deltakere gjennomføres gruppemøter via nett, noe vi har god erfaring med.

Arbeidsark (evalueringsskjema) fylles ut i forbindelse med kollegagruppemøter minimun 10 dager etter sist gruppemøte. Fylles ut i ePortalen.

Kursbevis – dette lastes ned i på din bruker i vår ePortal. Dersom du har gjennomført hele kurset og har 100% fullført sendes det ut automatisk når det siste arbeidsarket er sendt inn.

Vi anbefaler at kurset gjennomføres i løpet av et år, men 3-4 måneders mellomrom mellom hvert gruppemøte.