VERKTØY

Vertøy

Rutiner og internkontroll

TrinnVis Kvalitet

TrinnVis Kvalitet er et elektronisk kvalitetssystem for allmennlegekontor og allmennlegevakter. Det er laget av leger for leger, og ser derfor problemstillingene fra en klinikers ståsted. TrinnVis samler alt kvalitetsarbeid, også datasikkerhet, i én liten legevirksomhet. I samarbeid med SKIL har Trinnvis laget et gratis e-læringskurs som gir en innføring i bruk av programmet. Påmelding til kurset finner du her.

Trykk her for å komme til Trinnvis’ hjemmeside

Intern organisering

HELSEBIBLIOTEKET

På Helsebibliotekets sider finner du lenker til verktøy og kilder for faglig oppdatering. Innholdet er bygget på internasjonal, kvalitetsvurdert forskning og gir raske svar på kliniske spørsmål. Helsebiblioteket gir fri tilgang til oppslagsverk som UpToDate og BMJ Best Practice.

Trykk her for mer informasjon

NEL - NORSK ELEKTRONISK LEGEHÅNDBOK

NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL er med sin strenge struktur og hensiktsmessige funksjonalitet utviklet for å kunne brukes i en travel klinisk hverdag. Med litt kjennskap til NELs oppbygning og hvordan du manøvrerer i NEL, skal det være mulig å både finne og lese den informasjonen du trenger på sekunder.

Trykk her for mer informasjon

SQ - Scaling Questions

SQ er et verktøy som kan brukes til å konkretisere ideer, tanker, og framtidsvisjoner. SQ er beslektet med flere andre metoder, blant annet LØFT- metodikk. Verktøyet kan både benyttes etter en praksiskartlegging, og kan benyttes på en hvilken som helst problemstilling på et legekontor eller i en annen gruppe mennesker.

Trykk her for mer informasjon

Tilgjengelighet

Pasienters ventetid på venterom for å komme til lege

Dette er et enkelt auditverktøy for å kartlegge ventetiden. Her beskrives fremgangsmåte med registreringsskjema og refleksjon. Beskrivelsen er basert på praktisk gjennomføring.

Trykk her for mer informasjon

Time samme dag

TimeSammeDag er et verktøy for å redusere ventetiden for timer til allmennleger. Verktøyet er en prosess som involverer alle på legekontoret, støttet av tekniske løsninger som timebestilling pr SMS, og av en kursleder/veileder som følger legekontoret gjennom prosessen.

Trykk her for mer informasjon

Pasientmedvirkning

Kunnskapssenterets verktøy for kartlegging av pasienttilfredshet

Dette spørreskjemaet kan benyttes til lokale undersøkelser av pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. Det ferdige skjemaet / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Kunnskapssenteret.

Trykk her for mer informasjon

NorPEP (Norsk versjon av EuroPEP)

Brukerundersøkelse med EuroPEP/NorPEP-metodikk ble publisert i Utposten i 2008 av Inger Lyngstad. Legene ved legekontoret på Ringerike fikk en rekke aha-opplevelser, og syntes det var en uventet hyggelig oppgave å dele ut skjemaene pga anerkjennende bemerkninger fra pasientene. Her kan du lese mer om dette.

Trykk her for mer informasjon

Generell utforming av legekontor

Tips og råd om generell utforming.

Trykk her for brosjyre