Nå kan du forbedre hva du vil!

Nå kan du forbedre hva du vil!

SKIL har nå lansert det kliniske emnekurset / kvalitetspakken Grunnkurs i kvalitetsarbeid for legekontor. I dette kurset tar deltakerne en e-læringsmodul før de møtes til tre egenorganiserte gruppemøter. I e-læringsmodulen lærer deltakerne teknikker for kvalitetsarbeid. På gruppemøtene identifiseres forbedringsområder, deltakerne planlegger og følger opp kvalitetsforbedringstiltak.

BERGEN / Av: Nicolas Øyane

SKIL har allerede kvalitetspakker i flere sentrale tema for fastleger, men ønsker også å gjøre det mulig for dem som ønsker å starte et eget kvalitetsprosjekt å gjøre nettopp dette. Kurset passer perfekt for legekontor som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring.
I dette kurset går vi litt grundigere gjennom forbedringsmetodikk og gjør deltakerne bedre i stand til å kartlegge forbedringsområder, sette seg mål for kvalitetsprosjektet, identifisere og teste tiltak. Sentrale ledelsesteorier blir også gjennomgått.

Kurset er tellende som 15 poeng (klinisk emnekurs) til etter- og videreutdanningen i allmennmedisin og treffer flere sentrale kompetansemål i ny spesialiseringsordning. Kurset er også søkt forhåndsgodkjent til refusjon av kursavgift og praksiskompensasjon fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Vi ønsker også å gjøre dette relevant for avtalespesialister etter tilrettelegging, følg med for mer informasjon.