Nærmere kartlegging på legekontor 2017

Denne undersøkelsen gjorde en nærmere kartlegging av effekter på legekontor i perioden juni – oktober 2017. Kontorene ble rekrutterte gjennom «Spørreundersøkelse på legekontor 2017», og totalt 5 legekontor ble rekruttert.

Følgende funksjoner ble evaluert

  • Elektronisk overføring av journal
  • Digital Dialog Fastlege
  • Modul for legemiddelsamstemming

Klikk her for å komme til skjemaet som ble benyttet: 170424 Narmere kartlegging