Blog

Over 150 kursplasser revet bort!

Bergen 15.09.2017, Karianne Alvilde Gether

Etter at vi annonserte i forrige uke at vi, i forbindelse med lansering av to nye kurs, ga bort 150 gratis kursplasser – er de nå revet bort.

Vi er veldig fornøyd over å se at så mange er opptatt av kvalitetsarbeid og det er flott å se alle påmeldingene som har tikket inn i vår ePortal! Det blir både spennende og utfordrende å sette i gang med så mye kursaktivitet fremover – fra Loppa i nord til Mandal i sør, men dette får vi til! Vi gleder oss til kurshøsten og takker for den store påmeldingsaktiviteten!

Read More

Da var høsten her!

Gratisplasser på kliniske emnekurs!

Takket være støtte fra Legeforeningens Fond for Kvalitet og pasientsikkerhet kan vi tilby gratisplasser på alle våre kliniske emnekurs (Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning og Gode pasientforløp for utsatte grupper) for de 50 første legene som melder seg på i hvert emne, for de neste 100 i hvert emne kan vi tilby subsidiert pris (3000,- kr per kurs). Husk at du da både får uttrekksverktøyet Medrave4 og en veldig fleksibel kursform som medfører lite fravær fra praksis. De aller fleste som har tatt kurset til nå har vært veldig fornøyde!

Read More

Kjære, fastleger i Agder!

KS gjennomfører læringsnettverk for Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet. Arbeidet bygger på professor Anders Grimsmo’s arbeid med Pasientforløp gjennomført i Trøndelag.

Read More

www.skilnet.no

Vi er SKIL – Senter for Kvalitet i Legekontor!

SKIL er etablert og eiet av Legeforeningen med underforeninger. Vi skreddersyr kvalitetsarbeid til norske legekontor, og ønsker å inkludere både leger, helsesekretærer og annet helsepersonell. Vårt første tema som vi lanserer nå er legemiddelgjennomgang .

Read More