S K I L – V E I L E D E R

VIL DU BLI VEILEDER I SKIL?
HER FINNER DU INFORMASJONEN DU TRENGER FOR Å GÅ FREM

 • En spennende jobb innen veiledning av legekontor etter SKIL-modellen
 • 15.600,- per veilederoppdrag
 • Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ
 • Invitasjon til deltakelse på vår årlige veiledersamling
 • Mulighet for å delta på Legeforeningens «Enkelt og Håndterlig»-konferanse
 • Installasjon av uttrekksprogrammet Medrave på ditt kontor når du påtar deg veilederoppdrag
 • Du får kvalitetssystemet Trinnvis gratis i ett år fra du er godkjent veileder

Dersom du allerede har erfaring som

 • Veileder fra allmenn- og samfunnsmedisin
 • Maturity Matrix-veileder
 • Praksiskonsulent og/eller –koordinator
 • Fylkesveileder for turnusleger
 • SAK-veileder
 • Veileder i KTV-prosjektet
 • Eller tilsvarende

har du verdifull kompetanse som vi etterspør, men veiledererfaring er IKKE et krav!

Vi ønsker at veiledere i SKIL gjennomfører vårt gratis e-læringskurs, Grunnkurs i Kvalitetsarbeid på Legekontor (GKL), 3 tellende kurstimer, eller tilsvarende. Som veileder i SKIL har du også mulighet til å gjennomføre «Forbedringutdannelse for leger» (FUL) som arrangeres av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Husk at du som veileder primært er spesialist på kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet og ikke selve temaene i kursene. Du vil allikevel få en faglig oppdatering på temaene ved å gjennomgå e-læringskursene knyttet til gruppemøtene.

VIKTIG INFORMASJON
Som veileder forventer vi at du kan veilede alle våre kliniske emnekurs. Per i dag har vi tre kliniske emnekurs som er bygget opp på SKIL-modellen;

LMG – Legemiddelgjennomgang | Les mer om LMG her
RAF – Riktigere Antibiotikaforskrivning | Les mer om RAF her
PUG – Gode Pasientforløp i utsatte grupper | Les mer om PUG her

VIL DU BLI VEILEDER?
Hvis du ble fristet av denne teksten ber vi deg sende en e-post til : kontakt@skilnet.no

BLI VEILEDER I SKIL

EN SPENNENDE JOBB FOR MENNESKER INTERESSERT I KVALITETSARBEID