Skal du sende faktura til SKIL?

Faktura til SKIL sendes til vårt felles fakturamottak.

I prioritert rekkefølge, ønsker vi faktura tilsendt på en av følgende måte:

1. EHF-faktura til vårt org.nr. STIFTELSEN SENTER FOR KVALITET I LEGETJENESTER 927701057

2. Til vårt fakturamottak på e-post: [email protected] i PDF-format med STIFTELSEN SENTER FOR KVALITET I LEGETJENESTER i emnefeltet

Faktura til SKIL som er knyttet til et spesifikt prosjekt og/eller kursutvikling må merkes med prosjektkode.

Har du spørsmål knyttet til faktura? Kontakt oss på [email protected]