Skal du sende SKIL faktura?

Faktura til STIFTELSEN SENTER FOR KVALITET I LEGETJENESTER (SKIL) sendes til vårt felles fakturamottak.

I prioritert rekkefølge, ønsker vi faktura tilsendt på en av følgende måte:

1. EHF-faktura til vårt org.nr. STIFTELSEN SENTER FOR KVALITET I LEGETJENESTER 927701057

2. Til vårt fakturamottak på e-post: [email protected] i .PDF-format med STIFTELSEN SENTER FOR KVALITET I LEGETJENESTER i emnefeltet

3. Fysisk på papir til følgende adresse:
STIFTELSEN SENTER FOR KVALITET I LEGETJENESTER FAKTURAMOTTAK
Postboks 2303 Møllendal
5867 Bergen

4. Faktura knyttet til et SKIL-prosjekt eller -kurs?
Faktura skal inneholde kurskode eller prosjektkode – mangler du dette, kontakt Prosjektleder: [email protected]