Spørsmål og svar

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar relevant e-post fra oss hva gjelder vårt virke som bedrift og kvalitetsarbeid generellt. For at vi skal kunne sende e-post må du selv registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre, men sendes ut via Mailchimp (Nyhetsbrev), Postmarkapp (e-post fra ePortalen) og Outlook (kommunikasjon internt). 

Kurspåmelding

På nettsiden skilnet.no kan du gå videre til påmeldingsskjema som er tilknyttet eportal.skilnet.no. I påmeldingsskjema melder du på deg og/eller ditt legekontor ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og EPJ-leverandør. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til å administrere kurset og markedsføring i form av invitasjon til å motta nyhetsbrev. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. Datainnsamlingen er frivillig, men nødvendig for å delta på kurs og få tilgang til eportal.skilnet.no. Virksomheten sletter data på forespørsel.

Mangler datauttrekk ifm. med kurs Sykmeldingsarbeid for fastleger.

I dette kurset benyttes online-verktøyet «statistikkverktøyet for sykmeldere», som gir mulighet til litt mer «dypdykk» i data enn uttrekk.
Dette er forklart i e-læringsmodulen og i selve arbeidsarket som dere fyller ut på gruppemøtet.

Du kan logge på direkte med bankID el. her:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk/relatert-informasjon/statistikkverktoy-for-sykmeldere

Vårt EPJ-løft - poeng

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i helseinformatikk.

Vårt EPJ-løft - gruppemøter

I dette kurset må dere på egenhånd organisere gruppemøter da det ikke er tilrettelagt for det i SKIL ePortal.

Mangler gruppemøte

Ta kontakt med kursadministrator for å delta i en annen gruppe enten fysisk eller via video.

Feil påmelding

Ta kontakt via [email protected] for hjelp til å fjerne påmeldingen.

Ulike type brukere

Foreløpig er SKIL ePortal kun tilrettelagt for to bruker typer, Leger og Helsesekretær.

Ytterligere brukertyper kan tilkomme i fremtiden.

Roller og rettigheter ved legekontoret

I forbindelse med administrering av medlemmer ved legekontoret, bestilling av Nefle, tilganger til Nefle (hjemmeside) og tilganger til Nefle Video (videokonsultasjon) er det iverksatt begrensninger i SKIL ePortal. Det er kun registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson som har nødvendige rettigheter til å utføre overnevnte. Endring av registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson gjøres av vedkommende selv, eller ved å kontakt SKIL support via [email protected]

Er det mulig å få kursbevis før kurset er fullført?

Det er et krav om å fullføre kurset/kvalitetspakken før det er mulig å laste ned kursebeviset.
Det er altså ikke mulig å få utstedt kursbevis med et redusert antall poeng ved manglende deloppgaver.

Kurspåmelding

Påmelding til kurs gjør du her: https://www.skilnet.no/pakker/

Minste antall deltakere

Men det er ikke noe krav til et minste antall deltakere i en gruppe.
Dersom man ønsker ekstern veileder er det krav til minst seks deltakere,
men det er også mulig å bruke kun gruppeleder.
Dersom din kommune har inngått et kommunesamarbeid med SKIL vil vi lære opp en lokal veileder, enten en kommuneoverlege eller fastlege.

Er det mulighet for å ta kliniske emnekurs alene, uten aktivitetene i grupper?

Det er mulig å ta e-læringskursene (3×45 minutter), som gir endel faglig påfyll, men du må ha minst ett møte for å oppfylle minimum antall poeng for kurset.

De kliniske emnekursene på Skilnet.no - regnes de som nettkurs eller vanlige emnekurs?

Siden våre kurs i all hovedsak er samlingsbaserte og det kun er et fåtall timer som er nettkurs så regnes disse som vanlige kliniske emnekurs.

Fjerne ansatte tilknyttet legekontoret

Kun registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson ved legekontoret har nødvendige rettigheter til å fjerne en brukers tilknytning til legekontoret. Gå til ‘Mitt legekontor’ i menyen, deretter ‘Legekontorets innstillinger’. Nederst på siden ser du en oversikt over alle brukere som er tilknyttet ditt legekontor, du kan her fjerne tilknytningen.

Gjør Kloke Valg - uten bruk av Medrave for datauttrekk

For enkelte kursdeltakere vil det ikke være mulig å benytte seg av Medrave blant annet grunnet skyløsninger for journalsystem. Det er likevel mulig å gjennomføre kurset og her er to forslag til datakilder:

  • 701a-taksten. Den er simpel, men det kan være artig å bare sammenligne andel av konsultasjoner man rekvirerer blodprøver. Videre å vurdere: Skyldes avviket naturlige (gode) årsaker eller unaturlig variasjon? Gjør vi ting av vane eller er vi kritiske til rekvireringen?
  • Blodprøvesvarene på de tre siste pasientene i praksis.

Det er lagt til rette på arbeidsarket til møtet at man kan bruke disse kildene til data.
Men det viktigste er erkjennelsen av det man VET at man gjør i praksis.

Poeng i Praksis

Poeng i Praksis finner du under «Mitt legekontor» i SKIL ePortal. Det er et kartleggingsverktøy som dere bruker for å sjekke ulike deler av praksis og diskuterer hva dere eventuelt ønsker å forbedre. Det er ikke et tellende kurs, men teller som tverrfaglig kvalitetsarbeid dersom dere har med helsesekretærene eller andre.

Dere finner både bruksanvisning og skjema for å få poeng ved å gå inn på «Mitt legekontor».

Veileder vs Gruppeleder

En veileder er en som ikke selv tar kurset som «en i gruppen».

En gruppeleder er en av deltakerne som leder de andre i gruppen.