Kvalitetspakker for kommuner og legekontor

SKIL tilbyr kvalitetspakker som også er godkjente som kliniske emnekurs. Hver kvalitetspakke består av tre møter som gjennomføres over en periode på 9 - 12 måneder.

Kvalitetspakker for kommuner og legekontor

SKIL tilbyr kvalitetspakker som også er godkjente som kliniske emnekurs. Hver kvalitetspakke består av tre møter som gjennomføres over en periode på 9 – 12 måneder.

K V A L I T E T S P A K K E
LEGEMIDDELGJENNOMGANG
KLINISK EMNEKURS
3.500,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
GJØR KLOKE VALG
KLINISK EMNEKURS
3.500,- pr. lege | 18 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
BEDRE OVERSIKT ANTIBIOTIKA
KLINISK EMNEKURS
3.500,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
PASIENTFORLØP SÅRBARE GRUPPER
KLINISK EMNEKURS
3.500,- pr. lege | 15 POENG

Andre kurs

SKIL tilbyr flere gratis kurs med fokus på kvalietsarbeid på legekontor, kursene kan gjennomføres individuelt eller som gruppe. Trykk på info/påmelding for mer informasjon om de ulike kursene.

Andre kurs

SKIL tilbyr flere gratis kurs med fokus på kvalietsarbeid på legekontor, kursene kan gjennomføres individuelt eller som gruppe. Trykk på info/påmelding for mer informasjon om de ulike kursene.

VÅRT EPJ-LØFT
KLINISK EMNEKURS
GRATIS | 15 POENG
POENG I PRAKSIS
TVERRFAGLIG KVALITETSARBEID
GRATIS | INNTIL 20 POENG
KVALITET I E-RESEPT
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 5 POENG
ORDEN OG KVALITET
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | INNTIL 20 POENG
GRUNNKURS KVALITETSARBEID
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 4 POENG
DIAGNOSEKODEKURS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 5 POENG
SMITTEVERN | COVID
E-LÆRINGSKURS
GRATIS* | 6 POENG
GRUNNKURS KVALITETSARBEID
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 4 POENG
DIAGNOSEKODEKURS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 5 POENG
Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no