Kvalitetspakker, kliniske emnekurs og kurs

En kvalitetspakke består av et klinisk emnekurs der deltakerne reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer og setter mål.

SKIL tilbyr flere kurs med fokus på kvalitetsarbeid på legekontor. Kursene kan gjennomføres individuelt eller som gruppe og veier 4 – 20 poeng.

Kvalitetspakker

Kvalitetspakker er godkjente kliniske emnekurs mellom 15-18 timer. De er spesielt godt egnet for smågrupper. Kursene består av tre gruppemøter spredt over 8 måneder, før gruppemøtene tas normalt et e-læringskurs. Gruppeleder melder på gruppen, angir dato for første møte og dere er i gang. Resten går av seg selv. Installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Nå får du både refundert kursavgift og praksiskompensasjon for praksisfravær fra praksis gjennom Kvalitetsfondets refusjonsordning som du kan lese mer om her.

Kvalitetspakker

K V A L I T E T S P A K K E
BEDRE LIV MED DIABETES
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
SUNN SEKSUELL HELSE HELE LIVET
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
VANEDANNENDE LEGEMIDLER
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 18 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
LEGEMIDDELGJENNOMGANG
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
GJØR KLOKE VALG
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 18 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK I KOMMUNENE
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
SYKMELDINGSARBEID FOR LEGER
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege* | 15 POENG

Andre kurs

Andre kurs

GRUPPELEDERKURS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 3 TIMER
GRUNNKURS KVALITETSARBEID
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 4 POENG
TRYGG MED TRINNVIS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 2 TIMER
KVALITET I E-RESEPT
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 5 POENG
DIAGNOSEKODEKURS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 5 POENG
SMITTEVERN | COVID
E-LÆRINGSKURS
750,- pr. lege | 6 POENG
VÅRT EPJ-LØFT
KLINISK EMNEKURS
GRATIS | 15 POENG