Kvalitetspakker, kliniske emnekurs og kurs

En kvalitetspakke består av et klinisk emnekurs der deltakerne reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer og setter mål.

SKIL tilbyr flere kurs med fokus på kvalitetsarbeid på legekontor. Kursene kan gjennomføres individuelt eller som gruppe og veier 4 – 20 poeng.

Kvalitetspakker

Kvalitetspakker

K V A L I T E T S P A K K E
LEGEMIDDELGJENNOMGANG
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
GJØR KLOKE VALG
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 18 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK I KOMMUNENE
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
PASIENTFORLØP SÅRBARE GRUPPER
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
SYKMELDINGSARBEID FOR LEGER
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
SMITTEVERN
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 15 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
VANEDANNENDE LEGEMIDLER
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 18 POENG
K V A L I T E T S P A K K E
SMITTEVERN
KLINISK EMNEKURS
4.000,- pr. lege | 15 POENG

Andre kurs

Andre kurs

GRUPPELEDERKURS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 1 TIME
GRUNNKURS KVALITETSARBEID
E-LÆRINGSKURS
GRATIS* | 4 POENG
TRYGG MED TRINNVIS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS | 2 TIMER
KVALITET I E-RESEPT
E-LÆRINGSKURS
GRATIS* | 5 POENG
DIAGNOSEKODEKURS
E-LÆRINGSKURS
GRATIS* | 5 POENG
SMITTEVERN | COVID
E-LÆRINGSKURS
750,- pr. lege | 6 POENG
VÅRT EPJ-LØFT
KLINISK EMNEKURS
GRATIS | 15 POENG