K V A L I T E T S P A K K E
boa
KLINISK EMNEKURS
BEDRE OVERSIKT ANTIBIOTIKA
3 MØTER | 9-12 MND. | 15 POENG
Beskrivelse

Målet med denne kvalitetspakken er riktigere bruk av antibiotika, og er et tiltak i kampen mot antibiotikaresistens. Kvalitetspakken er utviklet i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin. Den tar for seg både sentrale kliniske problemstillinger, i tillegg til at deltakerne får introdusert en verktøykasse som kan benyttes i klinisk praksis. Kvalitetspakken i Legemiddelgjennomgang er godkjent som et 15 timers klinisk emnekurs, og består at tre gruppemøter med forutgående e-læringsmodul til hvert møte. For dette temaet er innholdet i e-læringsmodulene som følger:

  1. møte: Verktøykassen mot antibiotikaresistens
  2. møte: Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner
  3. møte: Antibiotika ved hud- og bløtdelsinfeksjoner

Gjennom gruppemøtene får deltakerne anledning til å reflektere over egen praksis og planlegge kvalitetsforbedring.

SKIL har utviklet et eget indikatorsett til temaet, og som datakilde anbefales kontoret å bestille programvaren Medrave4. For mer informasjon om Medrave og bestilling av dette, kontakt Medrave på contact@medrave.com. Dere får også mer informasjon om dette etter påmelding, og det er også mulig å benytte andre datakilder for dem som ikke har Medrave.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Informasjon kommer…

Hvordan gjennomføre kvalitetspakken?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.

Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no

Create your account