E-LÆRINGSKURS
COVAX | Covid-vaksinering
E-læringskurs / 1 time / 1 poeng*

Merknad: Søkt godkjent/tellende 5. januar 2021 (kursbevis er ikke poenggivende)

Beskrivelse

Metodikk: e-læringskurs
Varighet: 1 time
Poeng:
*kurset er søkt godkjent tellende 1 poeng til legers etter- og videreutdanning

Formålet med dette kurset er å:

  • Vite hvor man finner oppdatert informasjon om Covid-vaksinasjonen.
  • Forberede legekontoret til covid-vaksinering.
  • Kjenne til prioriteringer for vaksine og hvordan du finner risikopasienter i egen praksis.
  • Vite hvordan vaksiner skal oppbevares og lagres.
  • Kunne forberede vaksinering og sette vaksine.
  • Kjenne til forsiktighetsregler og vanlige bivirkninger.
  • Kunne følge opp og melde fra om bivirkninger.
Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Allmennmedisinske læringsmål:

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

16: Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.

41: Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.

 

Felles kompetansemål:

72: Kjenne til hvordan organisering (arbeids-/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen.