E-LÆRINGSKURS
GRUNNKURS I KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR
4 POENG
Beskrivelse

Kurset gir en generell innføring i kvalitetsarbeid og inkluderer anerkjent internasjonale prinsipper som virker i praksis. Det er tilrettelagt med eksempler fra virkeligheten på norske legekontor.

Kurset er godkjent som 4 valgfrie poeng til etter- og videreutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål

41: Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling (TEORETISK)

42: Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass (TEORETISK)

43: Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjons-, kontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres (TEORETISK).

Allmennmedisinske kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis (TEORETISK)