E-LÆRINGSKURS
KVALITET I E-RESEPT
5 POENG
Beskrivelse

Velkommen til kurs i Kvalitet i e-resept – et e-læringskurs utviklet av direktoratet for e-helse og Senter for Kvalitet i Legekontor. Kurset er egnet for alle norske leger (både på sykehus, sykehjem og i allmennpraksis), og gir viktig kunnskap om hvordan løsningen skal brukes for å unngå feil.

Dette kurset tar for seg hvordan e-resept er bygget opp, med vekt på Reseptformidleren. Vi vet at svært mange pasienter har feil resepter i Reseptformidleren, noe som er en fare for pasientsikkerheten. Ved å få til en felles innsats har vi muligheten til å bedre dette!

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

ALM 001- Faglig forsvarlighet – egen praksis