E-LÆRINGSKURS
ORDEN OG KVALITET MED TRINNVIS
INNTIL 20 POENG
Beskrivelse

Kurset er gratis, og gir en innføring i etablering av et internkontroll- og kvalitetssystemet Trinnvis på legekontoret. Kurset er et samarbeid med det nettbaserte kvalitetssystemet Trinnvis. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter, det er enkelt, effektivt og sørger for at kontoret følger alle nødvendige lover og forskrifter.

Siden kurset er bundet opp mot ett bestemt kommersielt produkt er det dessverre ikke tellende til legers etter- og videreutdanning. Imidlertid kan både kurset og Trinnvis benyttes til tverrfaglig kvalitetsarbeid på legekontoret, som gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning per resertifiseringsperiode. For å få tildelt poeng må følgende skjema fylles ut: Klikk her for skjema.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål:

35: Kjenne til omfanget av uønskede hendelser og pasientskader på egen arbeidsplass og datakildene som finnes.

36: Kjenne til risikoer ved pasientbehandling på egen arbeidsplass, kunne bidra til å utarbeide beredskap, iverksette relevante forebyggende tiltak og kjenne til hvordan vurdere om tiltakene etterleves og har effekt.

37: Kunne melde uønskede hendelser og pasientskader, forstå mulige årsaker til hendelsen, vite hvordan hendelsen skal følges opp og hvordan ideer til forbedring kan fremmes og arbeides med på egen arbeidsplass.

74: Ha kunnskap om internkontroll som lovpålagt styrings- og ledelsesmodell i helse- og omsorgstjenesten.

 

Allmennmedisinske kompetansemål:

51: Selvstendig kunne påpeke og handle på en hensiktsmessig måte når pasientsikkerhet er i fare.