E-LÆRINGSKURS | SKILs GRUNNPAKKE

Orden & kvalitet med Trinnvis (OKT)
Grunnkurs i Kvalitet for Legekontor (GKL)
Poeng i Praksis (PIP)
Ditt EPJ-løft (Alle journalsystemer)
Kvalitet i e-resept (KER)

ORDINÆR PRIS: 0,-/Gratis*

*Alle e-læringskursene er en del av SKILs grunnpakke og ved å bli med i SKIL får du automatisk tilgang til alle kursene i grunnpakken.

KLINISKE EMNEKURS

Legemiddelgjennomgang (LMG)
Riktigere Antibiotikaforskrivning (RAF)
Pasientforløp for Utsatte Grupper (PUG)

ORDINÆR PRIS: 5.500,- per lege*
KOMMUNESAMARBEID: Se informasjon om kommunesamarbeid

*Inkluderer Medrave (uttrekksprogramvare). Dette forutsetter at hele legekontor evt. hele legekontor minus en lege deltar på kurset. I grupper med seks eller færre deltakere gjennomføres nettmøter, grupper med syv eller flere deltakere kvalifiserer til å ha veileder fysisk tilstede, lokalt på/ved legekontoret.

NB! Legekontor som ønsker å delta uten at alle legene ved kontoret evt. alle leger minus en lege deltar får ikke Medrave installert da dette er knyttet til høye kostnader.

NB! Ved mindre legekontor med opptil 5 leger organiseres nettmøter med veileder fremfor å sende veileder lokalt til kontoret. Dette har vi god erfaring med og det anbefales dersom dere er et lite legekontor, gjerne ute i distriktene, der det er utfordrende å samle flere kontorer i samme område.

K O M M U N E S A M A R B E I D