REFERANSER

REFERANSER

Nyttig innføring i kvalitetsarbeid

SATS (1996-1999)

SATS (1996-1999) var en videre- og etterutdanningsmetode, hvor grupper av allmennleger arbeidet i ca. ett år med innsamling av data og vurdering av disse.

Kvalitetsindikatorprosjektet for norsk allmennmedisin (2006)

Kvalitetsindikatorprosjektet for norsk allmennmedisin (2006) er en grundig gjennomgang av indikatorer som kan være nyttig for å vurdere kvaliteten i norsk allmennpraksis, og kommer med et forslag til gjeldende indikatorsett.

SEDA-sentrale data fra allmennlegetjenesten (2004-2006)

SEDA-sentrale data fra allmennlegetjenesten (2004-2006) presenterer data trukket fra allmennlegers journalsystemer og vurderer nytten av disse for både fhelsemyndighetene, legene selv, forskere og allmennheten generelt.

Kvalitetsverktøyprosjektet (2010)

Kvalitetsverktøyprosjektet (2010) gir en oversikt over tilgjengelige verktøy for systematisk kvalitetsarbeid ved norske legekontorer.

SAK-prosjektet (2013)

SAK-prosjektet (2013) er en rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk hvor verktøyet Maturity Matrix ble benyttet. Hele legekontorene inkludert hjelpepersonell var involverte.

Kollegabasert Terapiveiledning

Kollegabasert Terapiveiledning var et forskningprosjekt som inkluderte 79 kollegagrupper og totalt 382 leger. Legene så på egne data i grupper og fikk terapianbefalinger av en veileder. Forskningsprosjektet viste signifikant effekt på blant annet antibiotikaforskrivning.

Rapport fra læringsnettverk (2014)

Rapport fra læringsnettverk (2014) viser hvordan læringsnettverk kan organiseres med utgangspunkt i kvalitetsindikatorsettet nevnt over.

Noklus Praksisprofil

Noklus Praksisprofil er en programvare som trekker ut data fra journalsystemet for å produsere rapporter over din praksis. Allmennlegen mottar i løpet av kort tid to rapporter: Praksisprofil og Antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Begge rapportene inneholder forslag til en strukturert gjennomgang av data og er tilrettelagt for diskusjon i kollegagruppen. Gjennomgang av rapportene i kollegagrupper, inklusive forberedelser, gir vanligvis 3-6 kurspoeng per rapport.