fbpx

Søk praksiskompensasjon og refundert kursavgift for kurs i kvalitetsarbeid!

Den 16.8.2021 utlyste Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet at næringsdrivende fastleger, fastlegevikarer og kommuner med ansatte fastleger/vikarer kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet.

Dette er en enkeltbevilgning på 24 millioner fra Helse- og omsorgsdepartementet, og refusjonsordningen gjelder så lenge bevilgningen rekker. Ifølge Kvalitetsfondet kan alle som melder seg på nå regne med praksiskompensasjon og refusjon. Vi vil informere på denne siden når det begynner å nærme seg tomt.

Hva dekkes?
  • Kursavgift opp til 4000 NOK
  • Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid/praksis i arbeidstiden. Det kan søkes om refusjon for inntil 2 hele, eller 4 halve dager per år og i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon
  • Ordningen gjelder fra annonseringsdato 17.08.21
Tildelingskriterier

Tildelingskriterier finner du her: https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/

Dokumentasjon fra SKIL 

Etter fullført kurs fra SKIL kan du automatisk laste ned kursbevis, i tillegg til dokumentasjon fra SKIL for fravær fra praksis.

Hvilke SKIL-kurs dekker kriteriene?

Kliniske emnekurs (kvalitetspakker) som er forhåndsgodkjent av kvalitetsfondet:

Alle kliniske emnekurs (kvalitetspakker) med påmeldingslenke finner du på denne siden eller trykk på et av kursene for å lese mer.

Hvordan søker jeg refusjon?

SKILs godkjente kurs er lagt inn i en nedtrekksmeny over forhåndsgodkjente kurs (i det nettbaserte søknadsskjemaet), slik at søkere lett kan søke refusjon for å ha deltatt i kurset.

Informasjon og digitalt søknadsskjema: https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/

Spørsmål? Alle spørsmål vedrørende refusjonsordningen sendes direkte til Kvalitetsfondet på e-post: [email protected]

SKIL-kurs som er forhåndsgodkjent av Kvalitetsfondet

SKIL har kliniske emnekurs tilpasset smågrupper, bestående av tre møter på en halv dag med forutgående e-læringskurs. På møtene vurdere legene egen praksis, planlegger og følger opp kvalitetsprosjekt. Møtene er spredt i tid med 7-8 måneder. SKIL tilbyr nå følgende kliniske emnekurs:

Kommunesamarbeid?

Kvalitetsarbeid blir enda bedre sammen med andre samarbeidspartnere! Tips din kommune om kommunesamarbeid med SKIL, som også gir kommunen mulighet til å arbeide systematisk med kvalitetsarbeidet! Mer informasjon finner du på www.kommunesamarbeid.no