PRESSEINVITASJON

Nyhet | Dato: 09.05.2022

Kurs i sykmeldingsarbeid for leger reduserer sykefravær

Et unikt samarbeid
Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) lanserte i 2020 et kurs i sykmeldingsarbeid for fastleger, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdepartementet. Kurset har blant annet vist effekt gjennom økt bruk av graderte sykmeldinger og mer pasientkommunikasjon.
Evalueringsrapporten lanseres 20. mai i Bergen, hvor politisk toppledelse med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen, statssekretær Stian Nyhus (Arbeid- og inkluderingsdepartementet) vil være til stede.

Program 20. mai

Del 1 på Legehuset Varden, med statsråd til stede
Adresse: Brakeveien 2, 5141 Fyllingsdalen

12:00: Oppmøte og kaffe, legehuset Varden.
Velkomst v/Ketil Kvanum Sund daglig leder for legehuset og Nicolas Øyane daglig leder i SKIL

12:10 Dialog med leger på legehuset Varden som har tatt kurs

12:30 Kort innlegg av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen

12:35 Kort presentasjon av rapport med overrekkelse til statsråden

12:40 Spørsmål og dialog med pressen

13:00 Slutt del 1

 

Del 2 på Alrek helseklynge
Adresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen

13:30 Velkommen til SKIL og Alrek Helseklynge
v/Nicolas Øyane og Berit Angelskår klyngefasilitator ALREK

13:45 Presentasjon av prosjektet Sykmeldingsarbeid for fastleger
v/Misha Østervold kursutviklingsansvarlig i SKIL

14:00 Presentasjon av rapport med hovedpunkter
v/ Nicolas Øyane

14:15 Spørsmål og kommentarer

14.30 Slutt

 

Pressen er velkommen til å delta på alle arrangement.
Journalister/presse som ønsker å være til stede bes kontakte Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, SKIL, Alvilde Gether på tlf: 97 56 77 79 / e-post: [email protected]

eller Daglig leder Nicolas Øyane på tlf: 938 34 962 / e-post: [email protected]